Methylprednisolone "Orion"

 

Methylprednisolone "Orion" er et binyrebarkhormon. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Methylprednisolone "Orion" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse) og leverbetændelse. 
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.

Dosering

Findes som tabletter. 

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedsættes.


Bemærk:  

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige (over 10%) Mavesår.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskeophobning i kroppen.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Forværret diabetes, Sukkersyge, Væksthæmning.
Knogleskørhed, Muskelsvaghed.
Psykiske ændringer  (herunder opstemthed og depression).
Acne, Hudkløe, Lyse streger i huden, Nældefeber, Småblødninger i hud og slimhinder, Sårhelingsproblemer, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder, Øget svedtendens.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Infektioner, Nedsatte symptomer ved infektioner.
Grå stær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet blodtryk.
Muskelsygdom.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion (alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper)).
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær.
Sjældne (0,01-0,1%) Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Hul på tarmen.
Øget tryk i hjernen.

En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed, det gælder bl.a.:  

 • Hjertesvigt
 • Kramper
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Spiserørskatar
 • Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven (epidural lipomatose)
 • Nedbrydning af knoglevæv
 • Henfald af musklerne
 • Ledlidelse og seneskader
 • Nedsat funktion af kønskirtlerne (ses bl.a. som menstruationsforstyrrelser hos kvinder).

  

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. 

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

  

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Visse typer af vaccinationer bør undgås - specielt hvis man får høje doser binyrebarkhormoner.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

  

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

  

Særlige patientgrupper 

 • Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende nyrer.
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bla. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

  

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

  

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer. 
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller, kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Epilepsimidler (phenobarbital og phenytoin) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Diltiazem (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Methylprednisolone "Orion" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Methylprednisolone "Orion" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Forsigtighed ved kombination med NSAID (midler mod bl.a. gigtsygdomme og smerter) pga. øget risiko for mavesårsblødning.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Binyrebarkhormoner, der indtages gennem mund, endetarm eller ved indsprøjtning i en blodåre eller i en muskel, medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Virkning

Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som fx ses ved overfølsomhed og ved bindevævs- og gigtsygdomme. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv) eller 16 mg (delekærv) methylprednisolon. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 4 mg 100 stk. 150,05
Recept tabletter 16 mg 50 stk. 179,85

Substitution

tabletter 4 mg kan substitueres med:
Medrol Pfizer, Methylprednisolon,  4 mg
 
tabletter 16 mg kan substitueres med:
Medrol Pfizer, Methylprednisolon,  16 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 4 mg
 

Tabletter  16 mg

Præg:
ORN, 346
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 16 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-01-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...