Effentora bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

bukkaltabletter

Effentora

Udgået: 17.07.2017
N02AB03
 

Effentora er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Effentora anvendes ved 

 • stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.

Dosering

Findes som bukkaltabletter til anbringelse i munden ind mod kinden. 

  

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 30 minutter, kan dosis gentages eller øges tidligst 4 timer efter første dosis. Effentora må højst anvendes hver 4. time.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Bemærk: 

 • Må ikke tygges, synkes, knuses eller deles.
 • Bukkaltabletten placeres i mundhulen (nær en kindtand mellem gummen og kinden).
 • Bukkaltabletten skal blive i mundhulen, indtil den er helt opløst i løbet af 14-25 minutter.
 • Evt. tabletrester efter 30 minutter synkes med vand.
 • Indtagelse af mad eller væske bør undgås, indtil bukkaltabletten er helt opløst.
 • Alternativt kan bukkaltabletten placeres under tungen.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Døsighed, Sløvhed, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed.
Fordøjelsesbesvær, Mavesmerter, Mundbetændelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Sår i munden.
Afslapning af karrenes muskler.
Angst, Bevidsthedssvækkelse, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Muskelkramper, Tankeforstyrrelser.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk, Åndenød.
Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Koma, Koordinationsbesvær, Kramper, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Ændring i hudens følesans.
Manglende vandladning.
Dobbeltsyn, Sløret syn.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Effentoras sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Effentora.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Effentoras sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Effentora.
 • Effentora kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Effentora til gravide.
 • Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Effentora under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Effentora medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 20 minutter og varer ca. 2 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 22 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Udtagning af bukkaltablet fra blisterpakning 

 • Må ikke presses ud af blisterpakningen.
 • Riv en blister-enhed af blisterkortet ved perforeringerne.
 • Bøj blisterenheden langs stregen på folien på bagsiden af blistret og træk derefter folien af.
 • Bukkaltablet skal anvendes straks efter udtagning fra blister.

Lægemiddelformer

Bukkaltabletter. 1 bukkaltablet indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept bukkaltabletter 100 mikrogram 4 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 200 mikrogram 4 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 400 mikrogram 4 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 600 mikrogram 4 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 600 mikrogram 28 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 800 mikrogram 4 stk. (blister) Udgået 17.07.2017
Recept bukkaltabletter 800 mikrogram 28 stk. (blister) Udgået 17.07.2017

Foto og identifikation

Bukkaltabletter  100 mikrogram

Præg:
C, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
bukkaltabletter 100 mikrogram
 

Bukkaltabletter  200 mikrogram

Præg:
C, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
bukkaltabletter 200 mikrogram
 

Bukkaltabletter  400 mikrogram

Præg:
C, 4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
bukkaltabletter 400 mikrogram
 

Bukkaltabletter  600 mikrogram

Præg:
C, 6
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
bukkaltabletter 600 mikrogram
 

Bukkaltabletter  800 mikrogram

Præg:
C, 8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
bukkaltabletter 800 mikrogram
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...