Elvanse bruges til behandling af

ADHD hos børn
ADHD hos voksne

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Elvanse

N06BA12
 

Elvanse er et middel mod ADHD. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Elvanse anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos voksne, unge og  børn over 6 år.
Elvanse bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD. 

Dosering

Findes som kapsler. 

 

Voksne, unge og børn over 6 år. Dosis er individuel. Sædvanlig begyndelsesdosis er 20 mg i døgnet, taget om morgenen. Dosis kan øges med 20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg i døgnet. 

 

Højst 50 mg i døgnet ved meget dårligt fungerende nyrer. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet opløses i et glas vand eller blandes med lidt blød mad - fx yoghurt eller æblemos, umiddelbart før indtagelse.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit, Vægttab.
Mavesmerter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Træthed.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Hurtig puls.
Aggressivitet, Irritabilitet, Manglende evne til at styre følelsesmæssige udtryk, Svimmelhed, Søvnighed, Tics.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Åndenød.
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Manier, Rysten, Sygelig trang til afpilning af egen hud, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed.
Overfølsomhed.
Sløret syn.
Ikke kendt. Leverbetændelse.
Sygdom i hjertemuskulaturen.
Kramper, Opstemthed, Psykoser.
Alvorlig hudreaktion.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

De ovennævnte bivirkninger gælder for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger ses hos børn 13-17 år, dog forekommer hjertebanken, åndenød, rastløshed og rysten som almindelige bivirkninger og sygdom i hjertemuskulaturen og opstemthed som ikke almindelig bivirkninger. 

For voksne ses desuden også brystsmerter, nedsat sexlyst og rejsningsproblemer, tænderskæren, forhøjet blodtryk og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning. 

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes, hvis du lider af: 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), da der er risiko for starte en periode med mani eller blandet mani og depression.
  • Psykoser pga. risiko for forværring.
  • Hjerte-kar-sygdomme. Pludselig død er set ved hjertefejl eller andre alvorlige hjertesygdomme. Midlet kan øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og hjertekrampe (angina pectoris).
  • Tidligere tilfælde af kramper eller unormalt resultat af en EEG-undersøgelse (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet), da midlet kan øge tendensen til kramper.
  • Misbrug, da midlet kan give opstemthed (eufori) og virke afhængighedsskabende hos misbrugere.
  • Ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics) eller Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde) også hvis disse sygdomme findes i din familie.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt jævnligt.
 • Det anbefales, at lægen kontrollerer blodtryk og hjertefunktion og symptomer på psykiske sygdomme før og under behandlingen.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hvis der under behandlingen opstår angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani, skal man kontakte lægen.
 • Man skal være opmærksom på tegn på depression, når behandlingen stoppes, specielt hvis der har været tale om misbrug.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Elvanse må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Midler der påvirker urinens surhedsgrad kan påvirke udskillelsen og dermed virkningen af Elvanse.
 • Disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) kan øge virkningen af Elvanse.
 • Clonidin (middel mod migræne og hedeture) kan forlænge virkningen af Elvanse.
 • Blodtrykket kan stige ved kombination med bl.a. visse midler til bedøvelse. Hvis det er muligt, skal behandlingen med Elvanse stoppes på operationsdagen.
 • Kombination med visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan give øget risiko for hjerte-kar sygdom.
 • Elvanse kan øge virkningen af en række midler, bl.a.: Visse blodfortyndende midler (fx warfarin), visse midler mod epilepsi (fx phenobarbital, phenytoin, primidon), morphin (middel mod smerter) og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva og SSRI).
 • Visse midler (fx midler mod psykoser) kan nedsætte virkningen af Elvanse.
 • Elvanse kan nedsætte effekten af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Visse midler mod fx forhøjet blodtryk og Elvanse modvirker hinandens effekt.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af Elvanse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Virker mod ADHD ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin. Halveringstiden i blodet () for dexamfetamin er 11 timer. 

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg eller 70 mg lisdexamfetamindimesylat svarende til 5,9 mg, 8,9 mg, 11,9 mg, 14,8 mg, 17,8 mg eller 20,8 mg dexamfetamin. 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 50 mg  (2care4) , hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (EuroPharmaDK) , hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 20 mg, hårde kapsler 30 mg, hårde kapsler 40 mg, hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 60 mg, hårde kapsler 70 mg, hårde kapsler 70 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 836,15
Recept hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 873,25
Recept hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. 873,25
Recept hårde kapsler 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 30 stk. 889,35
Recept hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 960,80
Recept hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.043,80
Recept hårde kapsler 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. Udgået 08-10-2018
Recept hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.046,50
Recept hårde kapsler 50 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.046,10
Recept hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.125,20
Recept hårde kapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.125,00
Recept hårde kapsler 70 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.264,70
Recept hårde kapsler 70 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 30 stk. Udgået 24-09-2018
Recept hårde kapsler 70 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.263,30
Recept hårde kapsler 70 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.241,00
Recept hårde kapsler 70 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 30 stk. 1.263,30

Substitution

hårde kapsler 30 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 30 mg
 
hårde kapsler 50 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 70 mg
Aduvanz Shire Sweden, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 70 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
S489, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 20 mg
 

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
S489, 30 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 30 mg
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
S489, 40 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 40 mg
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
S489, 50 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 50 mg
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
S489, 60 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 60 mg
 

Hårde kapsler  70 mg

Præg:
S489, 70 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 70 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...