Tresiba®

Tresiba 100 Flextouch

Tresiba 100 Penfill

Tresiba 200 Flextouch

 

Tresiba® er et middel mod diabetes (sukkersyge). Langtidsvirkende insulinlignende middel med jævnt fordelt virkning over et døgn. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tresiba® anvendes til behandling af: 

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.

  

Diabetes 1 

 • Sammen med hurtigt indsættende insulin
  • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering.
  • Dosis tages 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.


Diabetes 2
 

 • Alene eller sammen med tabletter mod diabetes eller anden insulin
  • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering med startdosis på 10 E.
 • Sammen med såkaldt GLP-1-receptoragonist (gruppe af midler mod diabetes)
  • Tresiba® i tillæg til GLP-1-receptoragonist
   • Voksne og børn over 1 år. Individuel dosering med startdosis på 10E.
  • GLP-1-receptoragonist i tillæg til Tresiba®
   • Voksne og børn over 1 år. Hidtidig dosis nedsættes med 20% for at minimere risiko for lavt blodsukker.
   • Derefter individuel dosisjustering.

  

Bemærk: 

 • Dosis bør tages omkring samme tidspunkt hver dag.
 • Hvis det ikke er muligt at tage det på samme tidspunkt hver dag, kan intervallet evt. ændres, men der skal gå mindst 8 timer mellem indsprøjtning af to doser. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Lavt blodsukker.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne (0,01-0,1%) Overfølsomhed.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe. 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet. 

Særlige advarsler

Tresiba® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Tresiba®.
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Tresiba®.
 • Pioglitazon (diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan i sjældne tilfælde medføre for lavt blodsukker.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling kan fortsættes under graviditet efter aftale med lægen. Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Tresiba® medfører udelukkelse fra sportstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen er jævnt fordelt over 24 timer efter indsprøjtning under huden.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Insulin i FlexTouch® pen:
  • FlexTouch® anvendes sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
  • Tresiba® 100 kan gives i doser på 1-80 E.
  • Tresiba® 200 kan gives i doser på 2-160 E.
  • Dosistæller på penne viser antal enheder (E).
 • Insulin i Penfill® cylinderampul:
  • Penfill® cylinderampul anvendes sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • Insulin i FlexTouch® pen
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30ºC) eller i køleskab (2-8ºC).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys
  • Insulin i Penfill® cylinderampul
   • Må ikke opbevares i køleskab.
   • Kan opbevares i højst 8 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
   • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

Tresiba® 100, FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec, 

Tresiba® 100, Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin degludec, 

Tresiba® 200, FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 200 E insulin degludec. 

Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol
Phenol
Andre:
Glycerol (E422)
Sterilt vand
Zinkacetat

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 100 UML  (FlexTouch)  5 x 3 ml 655,80
Recept injektionsvæske, opl. i pen 200 UML  (FlexTouch)  3 x 3 ml 783,00
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 UML  (Penfill)  5 x 3 ml 655,80

Identifikation og foto

Injektionsvæske, opl. i pen  100 UML

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 100 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  200 UML

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 156 x 19
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Tresiba® FlexTouch® 200 E/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 UML

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11 x 67
Tresiba® Penfill® 100 E/ml
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...