Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" bruges til behandling af

Forhøjet blodtryk
Hjertesvigt

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4"

C09DA03
 

Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig. 

Dosering

Findes som tabletter. 

  

Voksne 

 • Sædvanligvis 80 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid i døgnet.
 • Dosis kan om nødvendigt øges til 160 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 160 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid 1 gang i døgnet.
 • I visse tilfælde kan dosis også øges til 320 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 320 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid.

Bivirkninger

I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit.
Kvalme.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Lavt blodtryk.
Væskemangel.
Ændring i hudens følesans.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Depression.
Overfølsomhed over for sollys.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Ledsmerter.
Svimmelhed.
Alvorlig hudreaktion.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt. Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Besvimelsesanfald.
Påvirkning af nyrerne.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved 

 • kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere, vanddrivende midler af thiazid-typen eller over for lægemidler, som kemisk ligner thiazider, fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse) eller visse tabletter mod diabetes.
 • meget dårligt fungerende nyrer eller lever
 • forsnævring af pulsårerne til nyrerne.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved 

 • dårligt fungerende lever eller nyrer
 • ved forsnævring i legemspulsåren
 • urinsyregigt
 • og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere har medført overfølsomhed.

  

Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde. 

  

Tabletterne indeholder sojaprotein og peanutprotein. Forsigtighed ved allergi over for et af disse proteiner eller begge proteiner. 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og smerter) og kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4".
 • Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier). 
 • Ved samtidig behandling med Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" og binyrebarkhormon kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med rifampicin (antibiotika), ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation) og ritonavir (middel mod HIV), da disse muligvis kan øge virkningen af valsartan.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Valsartan/Hydrochlorthiazid "2care4" medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker blodtryksnedsættende på grund af såvel losartan (angiotensin II-blokker) som hydrochlorthiazid (vanddrivende).
  • Valsartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
  • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningen varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 9-13 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 80 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+25 mg  (2care4)
Sojaolie : filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 160+25 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 231,55
Recept filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 238,80
Recept filmovertrukne tabletter 160+25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 216,00
Recept filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 760,00
Recept filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 726,10
Recept filmovertrukne tabletter 160+25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 586,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg kan substitueres med:
Valsartan/HClthiazid "Orifarm" (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Valsartan,  80+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg kan substitueres med:
Valsartan/HClthiazid "Orifarm" (Parallelimport), Hydrochlorthiazid, Valsartan,  160+12,5 mg
Valsavil HCT STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Valsartan,  160+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  80+12,5 mg  (2care4)

Præg:
V, H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,8 x 11
filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  160+12,5 mg  (2care4)

Præg:
V, H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 15
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  160+25 mg  (2care4)

Præg:
V, H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 15
filmovertrukne tabletter 160+25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...