Gå til toppen af siden...
medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Doxycyclin "EuroPharma"

Doxycyclin "EuroPharma" er et antibiotikum. » Tetracyclin

Virksomme stoffer

Doxycyclin.

Anvendelse

Doxycyclin "EuroPharma" anvendes til behandling af: 

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af tetracyclin, fx » klamydia. Kan anvendes, hvis man er » allergisk over for penicillin.
 • Ved alvorlige tilfælde af » bumser.

Dosering

Findes som tabletter. 

  

Generelt 

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet.

  

Klamydia 

 • Voksne. 100 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved alvorlige tilfælde i mindst 10 dage.

  

Borrelia 

 • Voksne. 100-200 mg 2 gange i døgnet det første døgn efterfulgt af 100 mg 1-2 gange i døgnet i 9-21 dage.
 • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.

  

Bemærk: 

 • Nedsat dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse på tungen, opkastning, diarré.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%)
Udstående fontaneller (bløde områder på et spædbarns kranium).
Tyktarmsbetændelse, leverpåvirkning.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, mangel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion).
Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).
Øresusen (tinnitus).

Godartet blodtrykstigning i hjernen er set hos voksne, og ved tegn herpå stoppes behandlingen med Doxycyclin "EuroPharma". 

Bør ikke anvendes

Doxycyclin "EuroPharma" bør ikke anvendes ved: 

 • » Overfølsomhed over for tetracycliner bør midlet ikke anvendes.
 • Må ikke gives til børn under 12 år, da det kan give varige skader på tænder og knogler.

Særlige advarsler

Doxycyclin "EuroPharma" skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (» resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. 
  Doxycyclin "EuroPharma" er bredspektret, og dette indebærer en større risiko for udvikling af resistens end ved brug af almindeligt penicillin.
 • Hvis du har problemer med mavesyre eller har gennemgået gastrisk bypass.
 • Ved dårligt fungerende lever.
 • Ved dårligt fungerende nyrer.
 • Optagelsen af Doxycyclin "EuroPharma"  i kroppen hæmmes, hvis det tages samtidigt med mælkeprodukter. Doxycyclin "EuroPharma"  bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Doxycyclin "EuroPharma" medfører overfølsomhed over for lys, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Doxycyclin "EuroPharma" må ikke tages, hvis man er i behandling med isotretinoin (middel mod bumser).
 • Kroppens optagelse af Doxycyclin "EuroPharma" nedsættes af:
 • Derfor bør et/flere af disse typer lægemidler og Doxycyclin "EuroPharma" indtages med ca. 3 timers mellemrum.
 • Doxycyclin "EuroPharma"kan nedsætte virkningen af andre typer af antibiotika (penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider).
 • Samtidig brug af isotretionin (middel mod bumser) øger risikoen for øget tryk i kraniet.
 • Phenobarbital (middel mod epilepsi) kan ændre virkningen af Doxycyclin "EuroPharma".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.  

Doxycyclin "EuroPharma" må ikke anvendes i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan indbygges i fosterets tand- og knoglevæv. Bør kun anvendes efter aftale med lægen. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.  

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i mere end 1 uge. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
Tetracycliner er en af de antibiotikatyper, som rammer flest forskellige bakteriearter, og er således bredspektret. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg doxycyclin (som monohydrat). 

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
Recept tabletter 100 mg  (EuroPharmaDK) 10 stk. (blister) 88,00
Recept tabletter 100 mg  (EuroPharmaDK) 20 stk. (blister) 109,00
Recept tabletter 100 mg  (EuroPharmaDK) 100 stk. (blister) 290,00

Substitution

tabletter 100 mg
» Doxycyklin "2care4" (Parallelimport), Doxycyclin
» Vibradox Sandoz, Doxycyclin
 

Revisionsdato

2015-03-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min. medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).