Signifor®

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Signifor® bruges til behandling af voksne med: 

 • Injektionsvæske:
  Cushings sygdom, i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen er mislykkedes
 • Pulver og solvens til injektionsvæske:
  Akromegali i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen har haft utilstrækkelig virkning, og hvor sygdommen ikke kan behandles med andre midler.

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden. 

  

Cushings sygdom:  

 • Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis er 0,6 mg 2 gange i døgnet. Lægen vurderer normalt behandlingen efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk: Du tager selv dine indsprøjtninger.

  

Akromegali 

 • Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis 40 mg hver 4. uge.
  Lægen vurderer normalt behandlingen efter 3 måneder. Dosis kan eventuelt øges til 60 mg hver 4. uge.

  

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Diarré, Galdesten, Kvalme, Mavesmerter.
Diabetes, Forhøjet blodsukker.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Leverpåvirkning, Opkastning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg.
Hæmning af blodets evne til at størkne.
Dårligt fungerende binyrebark.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Hudkløe, Hårtab.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blodmangel.

Ovenstående bivirkninger er opgjort for behandling ved Cushings sygdom. Ved behandling for akromegali sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppigheder. 

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes, hvis man har meget dårligt fungerende lever. 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har diabetes eller har stor risiko for at udvikle diabetes. Man skal have målt blodsukker før behandlingen, regelmæssigt under behandlingen, i en periode efter dosisændring samt i op til 3 måneder efter behandlingen er stoppet.
 • Leverfunktionen kontrolleres før behandlingen, regelmæssigt i starten af behandlingen og herefter i visse perioder. Hvis leverens funktion påvirkes, skal behandlingen muligvis stoppes.
 • Forsigtighed ved hjertesygdom pga. risiko for langsom puls eller forstyrrelser af hjerterytmen. Der bør tages ekg før behandlingen, efter 1 uges behandling og ellers alt efter lægens vurdering. 
 • Hvis man har for lidt kalium eller magnesium i blodet, skal dette behandles, før man begynder at tage midlet.
 • Hvis man under behandlingen kommer til at lide af for lidt binyrebarkhormon, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis, stoppe behandlingen og/eller midlertidigt give tilskud af binyrebarkhormon.
 • For at se om der er galdesten, anbefales det, at man får undersøgt galdeblæren før behandlingen og med 6-12 måneders mellemrum under behandlingen. Hvis der er galdesten, vil man normalt ikke opleve symptomer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler, fx; itraconazol (svampemiddel), ciclosporin og clarithromycin (antibiotika) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), kan muligvis øge virkningen af Signifor®.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan give forstyrrelser af hjerterytmen, bl.a. lithium (middel mod manier), visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (fx amiodaron, sotalol) og visse antibiotika (fx erythromycin, moxifloxacin).
 • Ved kombination med midler, der kan give langsom puls (fx visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser), bør hjertefrekvensen følges - særligt i starten af behandlingen.
 • Det kan være nødvendigt at ændre dosis af insulin og andre midler mod diabetes.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Cushings sygdom kan skyldes en godartet svulst i hjernen, der producerer hormonet ACTH. Signifor® virker ved at hæmme svulstens produktion af ACTH.
 • Akromegali (perifer kæmpevækst) skyldes overproduktion af væksthormon fra en godartet svulst i hjernens hypofyse. Signifor® virker på samme måde som det naturligt forekommende hormon somatostatin, der hæmmer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul indeholder enten 0,3 mg, 0,6 mg eller 0,9 mg pasireotid (som diaspartat). 

 

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg pasireotid (som pamoat). 

Hjælpestoffer

Andre:
Carmellosenatriumpulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Mannitol (E421) injektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg, injektionsvæske, opl. 0,9 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poloxamer 188pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Poly(DL-lactid-co-glycolid)pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Sterilt vandinjektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg, injektionsvæske, opl. 0,9 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg
Vinsyre (E334) injektionsvæske, opl. 0,3 mg, injektionsvæske, opl. 0,6 mg, injektionsvæske, opl. 0,9 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 0,3 mg 60 stk 27.369,75
Recept injektionsvæske, opl. 0,6 mg 60 stk. 32.196,25
Recept injektionsvæske, opl. 0,9 mg 60 stk. 37.022,65
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg 1 sæt 27.309,85
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg 1 sæt 27.309,85
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg 1 sæt 27.309,85
 
 

Revisionsdato

2016-01-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...