Buprenorphine "Sandoz" bruges til behandling af

Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Buprenorphine "Sandoz" sublinguale resoribletter

N07BC01
 

Buprenorphine "Sandoz" er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos narkomaner (2 mg og 8 mg). Middel mod stærke smerter (0,4 mg). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buprenorphine "Sandoz" anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer. 

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen. 

 

Behandlingsstart 

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon). 

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 60 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).  

 

Vedligeholdelsesbehandling 

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist. 

 

Bemærk: 

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år og ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenslignende symptomer, Smerter.
Kvalme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed.
Diarré, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Tandgener.
Afslapning af karrenes muskler, Astma, Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hoste, Høfeber, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Betændelse i lymfekirtler.
Brystsmerter.
Knoglesmerter, Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter, Nakkesmerter, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Besvimelsesanfald, Depression, Døsighed, Gaben, Migræne, Nervøsitet, Psykoser, Rysten, Svimmelhed, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Hudkløe, Hududslæt.
Luftvejsinfektion, Overfølsomhed.
Smertefulde menstruationer.
Forstørrede pupiller, Tåreflåd.
Ikke kendt. Fysisk og psykisk afhængighed.
Leverpåvirkning.
Lavt blodtryk.
Hallucinationer, Talebesvær.
Manglende vandladning.

De hyppigste bivirkninger svarer til de sædvanlige symptomer ved afvænning fra morfin eller morfinlignende midler. 

Bør ikke anvendes

Ved meget dårligt fungerende lunger eller lever samt ved akut alkoholforgiftning bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol, som bør undgås under behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene, dårligt fungerende lever eller meget dårligt fungerende nyrer samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal leverens funktion regelmæssigt kontrolleres under behandlingen.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphine "Sandoz", mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfin eller morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosis. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
 • Naltrexon (middel mod stofmisbrug) kan blokere buprenorphins virkning og fremkalde abstinenssymptomer.
 • Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner (beroligende midler) pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man skal undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.
 • Buprenorphine "Sandoz" kan øge virkningen af sovemedicin, midler mod depression og midler mod psykoser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med brug af Buprenorphine "Sandoz" til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af Buprenorphine "Sandoz" medfører udelukkelse fra sportstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at forhindre abstinenssymptomer (2 mg og 8 mg).
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg (delekærv) eller 8 mg (delekærv) buprenorphin (som hydrochlorid).  

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2 mg 7 stk. (blister) 52,65
Recept sublinguale resoribletter 8 mg 7 stk. (blister) 177,95

Substitution

sublinguale resoribletter 2 mg
Buprenorphin "Actavis" TEVA, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
Buprenorphine "Orifarm" Orifarm Generics, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
Subutex Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
 
sublinguale resoribletter 8 mg
Buprenorphin "Actavis" TEVA, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
Buprenorphine "Orifarm" Orifarm Generics, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
Subutex Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 9,4
sublinguale resoribletter 2 mg
 

Sublinguale resoribletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 13,5
sublinguale resoribletter 8 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...