Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Haldid®

N01AH01
 

Haldid® er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Haldid® anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.

Bivirkninger

På nær allergiske reaktioner er bivirkningerne dosisafhængige. 

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Hoste, Udvidelse af blodkarrene.
Muskelstivhed.
Døsighed, Sløvhed, Svimmelhed, Øget tryk i kraniet.
Små pupiller.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse.
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning  (efter operationen), Pauser i vejrtrækningen  (forbigående).
Forvirring, Hæmning af centralnervesystemet, Uro og rastløshed.
Allergiske reaktioner  (herunder øget svedtendens, hudkløe og nældefeber).
Manglende vandladning.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opstemthed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
For meget kuldioxid i blodet, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Kramper.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Stivhed i struben, Væske i lungerne.
Ikke kendt. Tilvænning.
Tarmslyng.
Muskelkramper, Serotoninsyndrom.

Nedsat vejrtrækning kan opstå efter operationen. 

Længere tids anvendelse kan føre til toleransudvikling og evt. afhængighed. 

Bør ikke anvendes

Ved øget tryk i hjernen eller skader på hjernen. 

Særlige advarsler

  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nogle typer nedsat stofskifte, alkoholisme, stort væsketab, for lavt blodtryk, epilepsi, den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, forstørret prostata, tilstopning af tarmen samt ved dårligt fungerende lever, nyrer eller lunger.
  • Evnen til at køre bil og betjene farlige maskiner kan være nedsat nogen tid efter bedøvelsen.
  • Alkohol og Haldid øger hinandens virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Haldid, mens visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Haldid.
  • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital (epilepsimiddel), benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer - også hvis de tages lige efter operationen.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med brug af Haldid® til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelsen med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Haldid® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 5 x 2 ml 47,05
Recept injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 5 amp. a 10 ml 151,55
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...