Sativex bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

mundhulespray

Sativex

 

Sativex er et middel mod muskelstivhed. 

Anvendelse

Sativex anvendes som supplement til anden behandling til patienter med moderat til svær muskelstivhed på grund af multipel sklerose (MS).  

Dosering

Findes som mundhulespray. 

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af muskelstivhedens sværhedsgrad. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Træthed.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit, Reaktioner på påføringsstedet, Utilpashed.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i munden, Sår i munden.
Balanceforstyrrelser, Depression, Forvirring, Følelse af beruselse, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Sløvhed, Søvnighed, Talebesvær.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Mavesmerter, Mundbetændelse.
Forhøjet blodtryk.
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Psykoser, Selvmordsadfærd.

Der har været rapporteret tilfælde af angst, humørændringer og paranoide tanker hos patienter i behandling med Sativex. Symptomerne er dog generelt forbigående og milde eller moderate. 

Bør ikke anvendes

 • Sativex bør ikke anvendes ved svære personlighedsforstyrrelser eller hvis du, eller andre i din nærmeste familie, lider af psykotisk sygdom.
 • Sativex bør heller ikke anvendes, hvis du lider af andre alvorlige psykiatriske tilstande - medmindre det drejer sig om mild eller moderat depression på grund af sklerosen.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved alvorlig hjerte-karsygdom, epilepsi eller hvis du tidligere har oplevet krampeanfald. 
 • Pludseligt ophør med indtagelse af midlet kan udløse abstinenssymptomer, som dog ofte er milde.
 • Sativex kan forstærke virkningen af alkohol.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

Sativex kan forstærke virkningen af sovemedicin. 

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

OBS: Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med Sativex, da lægemidlet indeholder cannabis. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Sativex medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

Sativex indeholder ekstrakter af blade og blomster fra cannabis-planten (Cannabis sativa L) og løsner muskelstivhed (spasticitet) ved at påvirke områder i hjernen. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares opretstående i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares opretstående ved stuetemperatur (højst 25ºC) i:
  • 28 dage for 5,5 ml beholderen.
  • 42 dage for 10 ml beholderen.

Lægemiddelformer

Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept mundhulespray 27+25 mg/ml 3 x 10 ml 4.845,00
Recept mundhulespray 27+25 mg/ml  (2care4) 3 x 10 ml 4.962,30

Identifikation og foto

Mundhulespray  27+25 mg/ml

Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 24 x 84
Sativex mundhulespray 27+25 mg/ml
 
 
 
 
 
Sativex mundhulespray 27+25 mg/ml
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...