Buprenorphine "Orifarm" bruges til behandling af

Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Buprenorphine "Orifarm"

N07BC01
 

Buprenorphine "Orifarm" er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin) (2 mg og 8 mg) og et middel mod stærke smerter (0,4 mg). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buprenorphine "Orifarm" anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer. 

Doseringsforslag

Findes som resoribletter, der lægges under tungen. 

 

Behandlingsstart 

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon). 

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 60 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).  

 

Vedligeholdelsesbehandling 

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist. 

 

Bemærk: 

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år og ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenslignende symptomer, Smerter.
Kvalme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Tandgener.
Afslapning af karrenes muskler, Astma, Blodtryksfald når man rejser sig, Halsbetændelse, Hjertebanken, Hoste, Høfeber, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Betændelse i lymfekirtler.
Brystsmerter.
Knoglesmerter, Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter, Nakkesmerter, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Besvimelsesanfald, Depression, Døsighed, Gaben, Migræne, Nervøsitet, Psykoser, Rysten, Svimmelhed, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Hududslæt.
Infektioner, Luftvejsinfektion.
Smertefulde menstruationer.
Forstørrede pupiller, Tåreflåd.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne.
Nedsat vejrtrækning.
Hallucinationer.
Ikke kendt. Fysisk og psykisk afhængighed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Manglende vandladning.

De hyppigste bivirkninger svarer til de sædvanlige symp-tomer ved afvænning fra morfin eller morfinlignende midler. 

Bør ikke anvendes

Ved meget dårligt fungerende lunger eller ved akut alkoholforgiftning bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol, som bør undgås under behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen og under behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal man være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning).
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphine "Orifarm", mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfin eller morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosis. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.
 • Naltrexon (middel mod stofmisbrug) kan blokere buprenorphins virkning og fremkalde abstinenssymptomer.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Resoribletter: 7 døgns karantæne. Injektionsvæske: 25 døgns karantæne

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Halveringstiden i blodet () ca. 32 timer (resoribletter) og 3-5 dage (depot-injektionsvæske).
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 2 mg eller 8 mg buprenorphin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2 mg  (Orifarm Generics) 7 stk. (blister) 71,00
Recept sublinguale resoribletter 8 mg  (Orifarm Generics) 7 stk. (blister) 112,85

Substitution

sublinguale resoribletter 2 mg
Buprenorphin "Actavis" TEVA, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
Buprenorphine "Sandoz" Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
Subutex Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 2 mg
 
sublinguale resoribletter 8 mg
Buprenorphin "Actavis" TEVA, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
Buprenorphine "Sandoz" Sandoz, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
Subutex Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
sublinguale resoribletter 2 mg
 

Sublinguale resoribletter  8 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 14
sublinguale resoribletter 8 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...