Madopar®

Madopar "125"

Madopar "250"

Madopar "62,5"

Madopar 125

Madopar Depot

Madopar Quick

Madopar Quick 125

Madopar Quick 62,5

 

Madopar® er et middel mod Parkinsons sygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Madopar® anvendes ved Parkinsons sygdom

Dosering

Findes som tabletter, dispergible tabletter, kapsler og depotkapsler.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.
Bemærk: 

 • Dispergible tabletter opløses i en skefuld vand umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapslerne og kapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne og kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales, at Madopar® indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Madopar® sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Hos nogle patienter er der observeret en stigende afhængighed af Madopar®, selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. 

Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig**, Påvirkning af ekg.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed.
Luftvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerterytmeforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Meget sjældne (under 0,01%) Pludselig søvnanfald.
Ukendt hyppighed Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***.
Hudkræft****, Modermærkekræft****.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Madopar® med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat). 

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel). 

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider af svære hjertekramper, eller hvis du har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. 
 • Ligeledes bør midlet ikke anvendes, hvis du har haft blodprop i hjertet eller hjernen eller hjerneblødning, eller hvis du har forhøjet tryk i øjet. 
 • Madopar®, komb. bør ikke anvendes, hvis du lider af psykoser, alvorlig depression eller konfusion. 
 • Madopar®, komb. må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Madopar®  bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre-,  lever- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • Madopar®  bør heller ikke anvendes, hvis du tidligere har haft hudkræft eller modermærkekræft, da Madopar® muligvis kan aktivere disse sygdomme igen.
 • Må ikke bruges til patienter under 25 år (da skelettet skal være færdigudviklet). 

Særlige advarsler

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Madopar®, da disse tilstande kan forværres.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Madopar® skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Madopar®. Omvendt kan Madopar® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Madopar® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Madopar® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Madopar®, og derfor bør Madopar® og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Benserazid sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Lægemiddelformer

Madopar® "125", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Quick "62,5", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® Quick "125", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "62,5", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® "125", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Depot, depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) tabletter 200+50 mg, tabletter 100+25 mg, tabletter 100+25 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Titandioxid (E171) hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 200+50 mg  Madopar® "250"  100 stk. 246,85
Recept tabletter 100+25 mg  Madopar® "125"  100 stk. 201,50
Recept tabletter 100+25 mg  (Orifarm) 100 stk. 117,60
Recept dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg  Madopar® Quick "62,5"  100 stk. 157,90
Recept dispergible tabletter 100+25 mg  Madopar® Quick "125"  100 stk. 215,95
Recept dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg  (Paranova Danmark) 100 stk. 157,90
Recept hårde kapsler 100+25 mg  Madopar® "125"  100 stk. 156,60
Recept hårde kapsler 200+50 mg  Madopar® "250"  100 stk. 257,40
Recept hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg  Madopar® "62,5"  100 stk. 116,15
Recept hårde kapsler 100+25 mg  Madopar® "125"   (2care4) 100 stk. 198,90
Recept hårde kapsler 100+25 mg  (Orifarm) 100 stk. 149,85
Recept hårde depotkapsler 100+25 mg  Madopar® Depot  100 stk. 198,40
Recept hårde depotkapsler 100+25 mg  (Paranova Danmark) 100 stk. 198,40
Recept hårde depotkapsler 100+25 mg  (Orifarm) 100 stk. 201,85

Substitution

tabletter 100+25 mg kan substitueres med:
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa,  100+25 mg
Madopar Roche, Benserazid, Levodopa,  100+25 mg
 
tabletter 200+50 mg kan substitueres med:
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa,  200+50 mg
Madopar "250" Roche, Benserazid, Levodopa,  200+50 mg
 
hårde kapsler 100+25 mg kan substitueres med:
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa,  100+25 mg
Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa,  100+25 mg
 
hårde kapsler 200+50 mg kan substitueres med:
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa,  200+50 mg
Madopar "250" Roche, Benserazid, Levodopa,  200+50 mg
 
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg kan substitueres med:
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa,  50+12,5 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  100+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100+25 mg
 

Tabletter  200+50 mg

Præg:
ROCHE,
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
tabletter 200+50 mg
 

Dispergible tabletter  50 mg + 12,5 mg

Præg:
ROCHE 62,5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg
 

Dispergible tabletter  100+25 mg

Præg:
ROCHE 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
dispergible tabletter 100+25 mg
 

Hårde kapsler  50 mg + 12,5 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,5 x 14
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
 

Hårde kapsler  100+25 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Blå
Mål i mm: 6,5 x 18
hårde kapsler 100+25 mg
 

Hårde kapsler  200+50 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Brun
hårde kapsler 200+50 mg
 

Hårde depotkapsler  100+25 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 7,2 x 20
hårde depotkapsler 100+25 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...