Palexia bruges til behandling af

Smerter

Palexia

Palexia Depot, Palexia Retard
N02AX06
 

Palexia er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Tabletter ved moderate til stærke, akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 • Palexia Depot, depottabletter ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter. 

 

Akutte smerter 

 • Tabletter.Voksne. Sædvanligvis 50 mg hver 4.-6. time. Dosis kan stige efter behov til højst 600 mg i døgnet.
 • Bemærk: Ved behov for længerevarende smertelindring bør skiftes til depottabletter.

 

Kroniske smerter 

 • Depottabletter. Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depottabletterne skal synkes hele.
  • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
  • Depottabletterne kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
  • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Unormal temperaturregulering.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Åndenød.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Søvnforstyrrelser.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tørre slimhinder, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk.
Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Bevidsthedssvækkelse, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser.
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Koordinationsbesvær, Kramper.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Palexia bør ikke anvendes ved: 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forhøjet tryk i hjernen
 • tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Palexia skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved epilepsi og betændelse i bugspytkirtlen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Palexia må ikke tages, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da samtidig behandling kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk. 
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), psykosemidler og antihistaminer kan øge Palexias sløvende og åndedrætshæmmende virkning. 
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Palexia, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 4 timer.

Lægemiddelformer

 • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg tapentadol (som hydrochlorid).
 • Palexia Depot, depottabletter.   1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 250 mg tapentadol (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 201,35
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 201,35
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 632,00
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 385,90
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.159,70
Recept depottabletter 100 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.163,75
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 557,85
Recept depottabletter 150 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 445,55
Recept depottabletter 150 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 577,70
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.436,95
Recept depottabletter 150 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.469,40
Recept depottabletter 150 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.337,00
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 755,00
Recept depottabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 932,05
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.937,40
Recept depottabletter 200 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.099,70
Recept depottabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.008,00
Recept depottabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 902,70
Recept depottabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 907,00
Recept depottabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.383,70
Recept depottabletter 250 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.485,15
Recept depottabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.924,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
H6,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
H 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 50 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
H 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 100 mg
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
H 3,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 150 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
H 4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7 x 17
depottabletter 200 mg
 

Depottabletter  250 mg

Præg:
H 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7 x 17
depottabletter 250 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...