Lodotra bruges til behandling af

Leddegigt

Lodotra

Udgået: 12.02.2018
H02AB07
 

Lodotra er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lodotra anvendes ved leddegigt, især når der er morgenstivhed. 

Dosering

Findes som tabletter. 

 

Dosis er individuel. 

Voksne. Sædvanligvis 10 mg evt. højere. Tabletterne tages 1 gang i døgnet kl. ca. 22. De indtages om aftenen for at sikre maksimal virkning i de tidlige morgentimer.
Når tilfredsstillende virkning er opnået, nedtrappes dosis. 

  

Bemærk:  

 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. 
 • Hvis der er gået mere end 3 timer siden aftensmåltidet, skal du tage Lodotra sammen med et let måltid. 
 • Tabletterne skal synkes hele. De må ikke tygges eller knuses.
 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægtøgning, Øget appetit.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Forhøjet antal hvide blodlegemer, Øget antal røde blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forværret diabetes, Nedsat følsomhed over for glucose, Sukkersyge.
Knogleskørhed, Muskelsygdom.
Hovedpine, Søvnforstyrrelser.
Lyse streger i huden, Småblødninger i hud og slimhinder, Tynd hud, Udvidelse af de små kar i huden  (generelt i hud - men kan også være andre steder).
Infektioner, Nedsatte symptomer ved infektioner.
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat sexlyst og evt. rejsningsbesvær hos mænd).
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Grå stær.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår.
Blodprop, Forhøjet blodtryk, Karbetændelse.
Betændelse i huden, Sårhelingsproblemer.
Svampeinfektion.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Nedbrydning af knoglevæv.
Depression, Epileptisk anfald, Hukommelsesbesvær, Opstemthed, Psykoser, Øget tryk i hjernen.
Allergiske reaktioner.
 • Søvnforstyrrelser er hyppigere ved behandling med Lodotra end ved behandling med andre lægemidler med prednison.
 • Bivirkningernes sværhedsgrad og hyppighed afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. Bivirkningshyppighederne i tabellen er dem, der generelt ses ved længerevarende behandling med binyrebarkhormon.
 • Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som prednison har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge. Denne tilstand er set i meget sjældne tilfælde.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis du har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. Hvis du udsættes for smitte med skoldkopper eller mæslinger, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn. 

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen. 

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerodermi (sjælden sygdom, der rammer bindevævet)
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende nyrer.
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bla. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Ved dårligt fungerende lever bør prednisolon anvendes.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Lodotra.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Lodotra kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Lodotra nedsætter desuden kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Lodotra og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Binyrebarkhormoner, der indtages gennem mund, endetarm eller ved indsprøjtning i en blodåre eller i en muskel, medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Prednison frigives fra tabletten med en forsinkelse på 4-6 timer. Når tabletten tages om aftenen, er der maksimal virkning om morgenen.
 • Prednison bliver i leveren omdannet til prednisolon, der er det virksomme binyrebarkhormon.
 • Halveringstiden I blodet () for prednisolon er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 1 mg, 2 mg eller 5 mg prednison. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter med modificeret udløsning 1 mg (kan dosisdisp.) 30 stk Udgået 12-02-2018
Recept tabletter med modificeret udløsning 2 mg (kan dosisdisp.) 30 stk Udgået 12-02-2018
Recept tabletter med modificeret udløsning 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk Udgået 12-02-2018

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  1 mg

Præg:
N P, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter med modificeret udløsning 1 mg
 

Tabletter med modificeret udløsning  2 mg

Præg:
N P, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter med modificeret udløsning 2 mg
 

Tabletter med modificeret udløsning  5 mg

Præg:
N P, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
tabletter med modificeret udløsning 5 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...