Imigrane bruges til behandling af

Migræne

Dispenseringsformer

næsespray, opløsning

Imigrane

Udgået: 09.05.2016
 

Imigrane er et middel mod migræne. Triptan

Virksomme stoffer

Anvendelse

Imigrane anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Dosering

Findes som næsespray.  

 

Voksne   

 • Sædvanligvis 10-20 mg ved anfald.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Højeste døgndosis er 40 mg. 
 • Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Derefter kasseres spraybeholderen. Du skal huske at puste forsigtigt ud gennem munden, når du er færdig med at sprøjte Imigrane i dit næsebor.   

  

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald. I stedet kan gigtmidler (NSAID) eller paracetamol anvendes.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. patienter under 18 år og over 65 år.

Bivirkninger

Der kan ofte forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat. 

Almindelige (1-10%) Kuldefornemmelse, Smerter, Tyngdefornemmelse.
Kvalme, Opkastning.
Varmefølelse, Ændringer i blodtrykket, Åndenød.
Muskelsmerter.
Døsighed, Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Rødme.
Meget sjældne (under 0,01%) Leverpåvirkning.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg.
Kramper, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Ukendt hyppighed Ledsmerter.
Angst.

Efter administration med næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals samt næseblod. 

 

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok). 

Bør ikke anvendes

Imigrane bør ikke anvendes: 

 • ved hjerte-karsygdomme, eller hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen eller ved ukontrolleret forhøjet blodtryk 
 • ved meget dårligt fungerende lever
 • ved overfølsomhed over for sulfonamider (antibiotika)
 • samtidlg med MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme). Der skal gå mindst 2 uger efter afbrydelse af behandling med MAO-hæmmere, før du må anvende Imigrane.

Særlige advarsler

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer eller lever. 
 • Bør ikke gives, hvis der er risiko for hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom) uden forudgående undersøgelse af hjertet. 
 • Forsigtighed hos patienter, der ryger, har et kontrolleret forhøjet blodtryk eller bruger nicotinsubstitution, hos postmenopausale kvinder og mænd over 40 år, eller hvis man har diabetes.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Imigrane kan øge virkningen og bivirkninger af Imigrane. 
 • Imigrane må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Imigrane må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRImidler) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af Imigrane og produkter indeholdende perikon. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Virkning

Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter ved brug af næsespray. 

Lægemiddelformer

Næsespray, opløsning, (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 20 mg sumatriptan. 

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept næsespray, opløsning 20 mg  (2care4) 6 stk. Udgået 09.05.2016

Substitution

næsespray, opløsning 20 mg kan substitueres med:
Imigran GlaxoSmithKline Pharma, Sumatriptan,  20 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan,  20 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-05-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juli 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...