Minirin®

H01BA02
 

Minirin® er et middel mod ufrivillig natlig vandladning samt ved øget urinproduktion. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Minirin® anvendes til behandling af sygdommen diabetes insipidus, hvor mængden af urin er kraftigt forøget, ledsaget af en meget stærk tørst.
Endvidere benyttes midlet til undersøgelse af nyrernes funktion, ved natlig vandladning hos voksne samt ved ufrivillig natlig vandladning hos børn. 

Dosering

Findes som frysetørrede tabletter, næsedråber og næsespray. 

  

Diabetes insipidus 

 • Dosis er meget individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

  

Natlig vandladning 

 • Voksne og børn over 5 år. Frysetørrede tabletter. Sædvanligvis 120 mikrogram i døgnet tidligst 2 timer før sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv, kan dosis øges til 240 mikrogram.
 • Bemærk: Ved længerevarende behandling bør der holdes pause i ca. 1 uge hver 3. måned.

Nyrefunktionsundersøgelse 

 • Undersøgelsen foregår kun på sygehus.


Bemærk: 

 • Frysetørrede tabletter skal lægges under tungen, hvor de opløses og derefter optages gennem mundens slimhinde.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende frysetørrede tabletter.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
For lidt natrium i blodet.
Svimmelhed.
Gener fra blære og urinveje.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Åndenød.
For lidt kalium i blodet.
Søvnighed, Ændring i hudens følesans.
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forvirring.
 • Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, væskemangel og forhøjet mængde natrium i blodet er set med ukendt hyppighed ved behandling af diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder brug til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved brug af næsespray ses desuden almindeligvis tilstopning af næsen, høfeber og næseblod.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved unormalt forøget tørst, som har psykiske årsager, eller som skyldes tilvænning. 
 • Anvendes desuden ikke ved dårligt fungerende nyrer, ved hjerte-karsygdomme samt ved samtidig behandling med vanddrivende midler.

Særlige advarsler

 • Man skal begrænse sit væskeindtag under behandlingen af natlig vandladning. Man skal drikke så lidt væske som muligt fra 1 time før og til 8 timer efter indtagelsen.
 • Hos ældre bør salt- og væskebalancen i kroppen kontrolleres, både før og under behandlingen. Behandling med desmopressin i doser over 25 mikrogram i døgnet for kvinder og 50 mikrogram i døgnet for mænd anbefales ikke til ældre over 65 år.
 • Næsespray og næsedråber må ikke anvendes mod ufrivillig natlig vandladning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af visse midler mod depression, epilepsi (carbamazepin) eller svage smertestillende midler (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen.
 • Loperamid (stoppende middel mod diarré) kan øge virkningen af Minirin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med brug af Minirin® til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Minirin® medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

Det antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i hypofysen, regulerer kroppens væskebalance. Mangel på dette hormon resulterer i forøgede og ofte store mængder urin. Desmoprossin er et kunstigt stof med samme virkning som ADH. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Næsedråber og næsespray 2,5 mikrogram/dosis. Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Lægemiddelformer

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram desmopressin (som base).
Næsedråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat.
Næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 25 mikrogram (1 pust svarer til 2,5 mikrogram) eller 0,1 mg (1 pust svarer til 10 mikrogram) desmopressinacetat. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis
Chlorbutanol : næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml, næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram 30 stk. (blister) 347,10
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 352,50
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram 100 stk. (blister) 1.066,55
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 1.046,00
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram 30 stk. (blister) 395,40
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram 100 stk. (blister) 1.319,00
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 1.858,10
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram 30 stk. (blister) 777,00
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram 100 stk. (blister) 2.690,40
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 3.098,15
Recept næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 1 fl. a 2,5 ml + rhinyleslange 236,00
Recept næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis 1 x 5 ml 259,25
Recept næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis 5 ml 423,00
Recept næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis 3 x 5 ml 1.193,00

Substitution

frysetørrede tabletter 60 mikrogram kan substitueres med:
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin,  60 mikrogram
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin,  60 mikrogram
Minirin Melt (Parallelimport), Desmopressin,  60 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 120 mikrogram kan substitueres med:
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin,  120 mikrog
Minirin Melt (Parallelimport), Desmopressin,  120 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 240 mikrogram kan substitueres med:
Desmomelt (Parallelimport), Desmopressin,  240 mikrogram
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin,  240 mikrogram
 
næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml kan substitueres med:
Minurin (Parallelimport), Desmopressin,  0,1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  60 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 

Frysetørrede tabletter  120 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 

Frysetørrede tabletter  240 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 

Næsedråber, opløsning  0,1 mg/ml

Mål i mm: 24 x 78
Minirin® næsedråber og rhinyleslanger
Minirin® næsedråber 0,1 mg/ml
 
 
 
 
Påsat rhinyleslange
 
Minirin® næsedråber 0,1 mg/ml
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  2,5 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 2,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...