Baklofen "2care4" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

tabletter

Baklofen "2care4"

M03BX01
 

Baklofen "2care4" er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Baklofen "2care4" anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet. 

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel.  

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kgBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Sløvhed, Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Træthed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Lavt blodtryk, Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion, Nedsat vejrtrækning.
Muskelsmerter, Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Mareridt, Opstemthed  (eufori), Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning, Ufrivillig vandladning.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Impotens.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning, Mavesmerter.
Besvimelsesanfald, Talebesvær, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Manglende vandladning.
Tinnitus.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt. Abstinenser.
Langsom puls.
Forhøjet blodsukker.
Forværret parkinsonisme.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baklofen "2care4". 
 • Baklofen "2care4" kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk. 
 • Ved samtidig brug af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) øges bivirkningerne (bl.a. konfusion, hallucinationer, hovedpine, kvalme og uro).
 • Ved samtidig behandling med Baklofen "2care4" og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baklofen "2care4" sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg eller 25 mg baclofen.  

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 10 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 85,00
Recept tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) 174,50
Recept tabletter 25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) Udgået 18-12-2017

Substitution

tabletter 10 mg kan substitueres med:
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen,  10 mg
Lioresal Novartis, Baclofen,  10 mg
 
tabletter 25 mg kan substitueres med:
Baklofen "Alternova" Alternova, Baclofen,  25 mg
Baklofen "Mylan" Mylan, Baclofen,  25 mg
Lioresal Novartis, Baclofen,  25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (2care4)

Præg:
G, BN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 

Tabletter  25 mg  (2care4)

Præg:
G, BN, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...