Saroten®

Saroten Retard
N06AA09
 

Saroten® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Saroten® anvendes til behandling af depression. 

Dosering

Findes som tabletter og depotkapsler.
 

Tabletter 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til 150-200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. 
 • Ældre. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 2 gange i døgnet, gradvis stigende til 75 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

  

Depotkapsler 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50 mg 2 timer før sengetid. Efter 7 dage kan dosis evt. forøges til 100-150 mg om aftenen.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes, og indholdet udrøres i kold væske eller drysses på yoghurt umiddelbart før anvendelsen.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægtøgning, Øget appetit.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls.
Forvirring, Hovedpine, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Nedsat sexlyst.
Sløret syn, Uskarpt syn.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Huller i tænderne, Mundbetændelse, Smagsforstyrrelser, Tandkødssvind.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Koncentrationsbesvær, Ændring i hudens følesans.
Impotens, Manglende vandladning, Rejsningsproblemer.
Forstørrede pupiller.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hævelse af tungen.
Forhøjet blodtryk.
Angst, Kramper, Manier, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse.
Karbetændelse i huden, Væskeophobning i ansigtet.
Forhøjet tryk i øjet, Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Ophobning af galde, Tarmslyng.
Blodprop i hjertet.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Udvikling af bryster hos mænd.
Aggressivitet, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Seksuelle forstyrrelser.
 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Den specielle nyresygdom Schwarts-Bartters syndrom er set meget sjældent og selvmordsadfærd med ukendt hyppighed.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Delirium er set hos ældre, mens hallucinationer er forekommet hos skizofrene patienter.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.  
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres. 
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, fluconazol (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Saroten®.
 • Phenobarbital og visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Saroten®.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen.
 • Naturlægemidler indeholdende perikum kan nedsætte virkningen.
 • Saroten® kan forstærke virkningen af sovemidler. 
 • Saroten® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Saroten® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Samtidig brug af dextromethorphan (middel mod hoste) kan hos nogle føre til en ophobning af dextromethorphan i kroppen.
 • Ved samtidig behandling med phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser) er der en øget risiko for forgiftning med phenytoin
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser. 
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har erfaring for, at mange gravide har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning kan forventes efter 2-6 ugers behandling. Amitriptylin bliver i kroppen omdannet til stoffet nortriptylin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 9-46 timer for amitriptylin og 18-95 timer for nortriptylin. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg amitriptylinhydrochlorid,
Saroten® Retard, depotkapsler. 1 depotkapsel indeholder 25 mg eller 50 mg amitriptylinhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 10 mg, tabletter 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 46,55
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 68,20
Recept depotkapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 102,65
Recept depotkapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 163,30

Substitution

tabletter 10 mg kan substitueres med:
Amitriptylin "DAK" Takeda Pharma, Amitriptylin,  10 mg
 
tabletter 25 mg kan substitueres med:
Amitriptylin "DAK" Takeda Pharma, Amitriptylin,  25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 10 mg
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 25 mg
 

Depotkapsler  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Gul
Mål i mm: 5,8 x 16,2
depotkapsler 25 mg
 

Depotkapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,7 x 18,1
depotkapsler 50 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. juni 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...