Escitalopram "Teva"

N06AB10
 

Escitalopram "Teva" er et middel mod depression. SSRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

Escitalopram "Teva" anvendes til behandling af depression, angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, generaliseret angst samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)). 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan efter 1 uge evt. øges over 3-4 døgn til 20 mg i døgnet. 

Socialfobi
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg i døgnet i 2-4 uger. Herefter vedligeholdelsesdosis på 5-20 mg i døgnet. 

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge øges til vedligeholdelsesdosis 10-20 mg i døgnet. 

Generaliseret angst
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg i døgnet. Dosis kan eventuelt øges til 20 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Man må normalt højst tage 20 mg i døgnet pga. øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) ved højere doser. Til ældre over 65 år, anvendes normalt halv begyndelsesdosis og ofte også en lavere maksimaldosis.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Delekærven i tablet 15 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Nedsat eller øget appetit, Træthed, Vægtøgning.
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Bihulebetændelse.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Angst, Gaben, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Unormale drømme, Uro, Ændring i hudens følesans.
Øget svedtendens.
Impotens, Manglende eller forsinket sædafgang, Manglende orgasme  (kvinder), Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Besvimelsesanfald, Forvirring, Nervøsitet, Panikanfald, Uro og rastløshed.
Hårtab.
Blødning fra livmoderen.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Aggressivitet, Hallucinationer, Personlighedsforstyrrelser, Serotoninsyndrom, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*).
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet.
Bevægeforstyrrelser, Kramper, Manier, Motorisk uro, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Langvarig smertefuld erektion, Manglende vandladning.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens og nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes: 

 • Hvis man lider af en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval eller langt QT-syndrom).
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).
 • Ved samtidig anvendelse af såkaldte MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression eller Parkinsons sygdom).

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år bl.a. pga. manglende erfaring.
 • Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Risiko for ændringer i blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion 

 • Begyndelsesdosis 5 mg i døgnet.
 • Højst 10 mg i døgnet.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Escitalopram "Teva" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Escitalopram "Teva" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med isocarboxazid må først begynde 14 dage efter endt behandling med Escitalopram "Teva".
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Visse midler mod mavesår (lansoprazol og omeprazol) kan i nogle tilfælde øge virkningen af Escitalopram "Teva".
 • Virkningen af en række andre midler - bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler) - kan øges.
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Escitalopram "Teva".

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber. Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 36 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg (delekærv), 15 mg eller 20 mg (delekærv) escitalopram (som oxalat). 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 31,05
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 96,60
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 30,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 60,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 69,55
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 47,95
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 98,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 70,95
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 120,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 59,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 15 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "Accord" Accord, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
93, 7414
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
9, 7462, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 7,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
S, C, 15
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 15 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
9, 7463, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...