Anafranil®

Anafranil Retard
N06AA04
 

Anafranil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Anafranil® anvendes til behandling af depression. 

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter. 

Tabletter 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (25 mg) 1-2 gange i døgnet, stigende med 1 tablet (25 mg) hver 2. dag til 3-6 tabletter (75-150 mg) i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

Depottabletter 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 depottablet (75 mg) om aftenen. Efter 7 dage kan dosis evt. forøges til 2 depottabletter (150 mg) om aftenen. 

Bemærk: 

 • Til ældre skal øgning af dosis ske med forsigtighed.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Kan dog deles ved delekærv.
  • ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægtøgning, Øget appetit.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Muskelkramper, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnighed.
Øget svedtendens.
Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit.
Diarré, Leverpåvirkning, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls.
Forstørrede bryster, Hedeture, Mælkeflåd.
Muskelspændinger, Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Forvirring, Gaben, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Personlighedsforstyrrelser, Søvnforstyrrelser, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Overfølsomhed over for sollys.
Forstørrede pupiller, Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser.
Besvær med at styre arme og ben, Kramper, Psykoser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Blødning fra skeden.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Høj feber.
Leverbetændelse.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk lungebetændelse, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Grøn stær.
 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre. 
 • Hallucinationer ses oftest hos ældre og ved Parkinsons sygdom. 
 • Selvmordstanker er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Må endvidere ikke anvendes ved en særlig form for grøn stær (snævervinklet glaukom) eller en bestemt form for medfødt hjerterytmeforstyrrelse (medfødt langt QT syndrom).

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Desuden forsigtighed til ældre, ved en række hjerte-karsygdomme, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt hvis man tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller vandladningsbesvær.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Anafranil®.
 • Anafranil® kan øge virkningen af sovemidler og baclofen (muskelafslappende).
 • Anafranil® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Anafranil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Bør normalt ikke bruges sammen med andre midler, der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til ca. 1.300 gravide, som i de første 3 måneder af graviditeten har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling. Clomipramin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethylclomipramin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er 12-40 timer for clomipramin og 54-77 timer for desmethylclomipramin. 

Lægemiddelformer

 • Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 25 mg clomipraminhydrochlorid.
 • Anafranil® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clomipraminhydrochlorid.
  • Bemærk: Kan være med eller uden delekærv, se indlægssedlen i pakningen.

 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 25 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 25 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept overtrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 146,70
Recept depottabletter 75 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 275,00
Recept depottabletter 75 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. 275,00
Recept depottabletter 75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 406,00

Substitution

overtrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Clomipraminhydrochl. "2care4" (Parallelimport), Clomipramin,  25 mg
Clomipraminhydrochl. "Orifarm" (Parallelimport), Clomipramin,  25 mg
Klomipramin "Mylan" Mylan, Clomipramin,  25 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  25 mg

Præg:
FH, CG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,5 x 5,5
overtrukne tabletter 25 mg
 

Depottabletter  75 mg  (2 varianter fra Paranova)  (Paranova Danmark)

Præg:
GD, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,4 x 13,3
depottabletter 75 mg (2 varianter fra Paranova)
 

Depottabletter  75 mg  (2 varianter fra Paranova)  (Paranova Danmark)

Præg:
GEIGY, GD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 75 mg (2 varianter fra Paranova)
 

Depottabletter  75 mg  (Orifarm)

Præg:
T, S
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,1 x 13,2
depottabletter 75 mg
 

Depottabletter  75 mg  (2care4)

Præg:
GD, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,4 x 13,3
depottabletter 75 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...