Anafranil®

Anafranil Retard
N06AA04
 

Anafranil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Anafranil® anvendes til behandling af depression. 

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter. 

 

Tabletter 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (25 mg) 1-2 gange i døgnet, stigende med 1 tablet (25 mg) hver 2. dag til 3-6 tabletter (75-150 mg) i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

Ældre. Begyndelsesdosis. 10 mg i døgnet, stigende til normalt 30-50 mg i døgnet. 

 

Depottabletter 

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 depottablet (75 mg) om aftenen. Efter 7 dage kan dosis evt. forøges til 2 depottabletter (150 mg) om aftenen. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Kan dog deles ved delekærv.
  • ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed, Vægtøgning, Øget appetit.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Døsighed, Hovedpine, Muskelkramper, Rastløshed, Rysten, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Impotens, Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær.
Sløret syn, Uskarpt syn.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Påvirkning af ekg.
Forstørrede bryster, Hedeture, Mælkeflåd.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression  (forværring), Forvirring, Gaben, Hallucinationer*, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Mareridt, Personlighedsforstyrrelser, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Overfølsomhed over for sollys.
Forstørrede pupiller, Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser.
Besvær med at styre arme og ben, Kramper, Psykoser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Blødning fra skeden.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Høj feber.
Leverbetændelse.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk lungebetændelse, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Manglende vandladning.
Grøn stær.
Ikke kendt. Selvmordstanker eller -adfærd.

* Ses særligt hos ældre og ved Parkinsons sygdom. 

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en  blodprop i hjertet.
 • Må endvidere ikke anvendes ved en særlig form for grøn stær (snævervinklet glaukom) eller en bestemt form for medfødt hjerterytmeforstyrrelse (medfødt langt QT syndrom).

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Desuden forsigtighed
  • Ved for højt stofskifte (risiko for hjertepåvirkning).
  • Ved kronisk forstoppelse (risiko for tarmslyng).
  • Ved en række hjerte-karsygdomme.
  • Ved dårligt fungerende lever eller nyrer (i visse tilfælde anbefales regelmæssig kontrol).
  • Hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom) eller lider af en alvorlig leversygdom (risiko for alvorligt forhøjet blodtryk).
  • Ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
  • Hvis man tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller vandladningsbesvær.
  • Ved epilepsi eller andre former for kramper, da anfaldene kan forøges.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol.
 • Der kan være risiko for påvirkning af de hvide blodlegemer og dermed immunforsvaret. Blodprøvekontrol anbefales, særligt i starten af behandlingen. Hvis man får feber eller ondt i halsen, skal man kontakte lægen.
 • Blodtryksmåling anbefales før behandlingen pga. øget risiko for blodtryksfald hvis man fx lider af pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension).
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og influenzalignende symptomer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Anafranil®.
 • Anafranil® kan øge virkningen af sovemidler og baclofen (muskelafslappende).
 • Anafranil® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Anafranil®.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Anafranil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til ca. 1.300 gravide, som i de første 3 måneder af graviditeten har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling. Clomipramin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethylclomipramin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 12-40 timer for clomipramin og 54-77 timer for desmethylclomipramin. 

Lægemiddelformer

 • Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 25 mg clomipraminhydrochlorid.
 • Anafranil® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clomipraminhydrochlorid.
  • Bemærk: Kan være med eller uden delekærv, se indlægssedlen i pakningen.

 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 25 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 25 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 25 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept overtrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 110,90
Recept depottabletter 75 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 301,00
Recept depottabletter 75 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. 328,35
Recept depottabletter 75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 281,00

Substitution

overtrukne tabletter 25 mg
Clomipraminhydrochl. "2care4" (Parallelimport), Clomipramin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Klomipramin "Mylan" Mylan, Clomipramin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  25 mg

Præg:
FH, CG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,6 x 5,6
overtrukne tabletter 25 mg
 

Depottabletter  75 mg  (2 varianter fra Paranova)  (Paranova Danmark)

Præg:
GD, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,4 x 13,3
depottabletter 75 mg (2 varianter fra Paranova)
 

Depottabletter  75 mg  (2 varianter fra Paranova)  (Paranova Danmark)

Præg:
GEIGY, GD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 75 mg (2 varianter fra Paranova)
 

Depottabletter  75 mg  (Orifarm)

Præg:
T, S
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,1 x 13,2
depottabletter 75 mg
 

Depottabletter  75 mg  (2care4)

Præg:
GD, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,4 x 13,3
depottabletter 75 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...