Ionsys® bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

transdermalt system

Ionsys®

Udgået: 11.09.2017
N02AB03
 

Ionsys® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ionsys® anvendes som smertestillende behandling efter operation.
Anvendes kun på sygehus. 

Dosering

Findes som transdermalt system.
Voksne. Dosis er individuel og afhænger af smerternes sværhedsgrad.
Ved tryk på en knap afgives i løbet af 10 minutter 40 mikrogram fentanyl pr. dosis. Næste dosis kan ikke aktiveres, før den foregående periode er afsluttet. 


Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Mavesmerter, Mundtørhed.
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Rysten, Søvnløshed, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Tarmslyng.
Blåfarvning af huden, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning.
Hukommelsesbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser.
Uskarpt syn.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved  

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Ionsys® sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Ionsys®.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel), antihistaminer (allergimidler) kan øge Ionsys® sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Ionsys®.
 • Ionsys® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
  Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændringer i blodtrykket.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Ionsys® til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Der er begrænset erfaring med brug af Ionsys® plaster under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.  

Bloddonor

Doping

Anvendelse af Ionsys® medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Systemet består af en plastikdel, der indeholder elektronik og batteri, og en del, der indeholder det aktive stof som en gel, samt et selvklæbende lag til påsætning af systemet på huden. Systemet indeholder 80 doser og er virksomt i 24 timer efter første dosis.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som frigives fra systemet af patienten selv ved tryk på en knap.

Lægemiddelformer

Transdermalt system. Systemet tilfører 40 mikrogram fentanyl pr. dosis og højst  80 doser (3,2 mg) over 24 timer. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept transdermalt system 40 mikrogram/dosis 6 stk. Udgået 2017-09-11 00:00:00
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...