Ciprofloxacin "Villerton"

J01MA02
 

Ciprofloxacin "Villerton" er et antibiotikum. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ciprofloxacin "Villerton" anvendes til: 

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. 

 

Infektioner 

 • 200-400 mg 2 gange i døgnet.


Akut lungebetændelse ved cystisk fibrose  

 • Børn over 5 år. Sædvanligvis 10 mg pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet. højst 1.200 mg pr. døgn.


Komplicerede urinvejsinfektioner  

 • Børn. 6-10 mg pr. kg legemsvægt hver 8. time, højst 400 mg pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Ledsmerter.
Hyperaktivitet, Svimmelhed, Uro og rastløshed.
Infektion med resistente svampe.
Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Tyktarmsbetændelse.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Åndenød.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Ledbetændelse.
Angst, Besvimelsesanfald, Depression*, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Høretab, Synsforstyrrelser**, Tinnitus.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Ødelæggelse af levercellerne***.
Karbetændelse.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneskader.
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Psykoser*, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ikke kendt. Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg.
Øget blødningstendens.
Let øget stemningsleje, Manier, Nervebetændelse fx på arme og ben.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Evt. med selvmords tanker eller selvmordsadfærd.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Ciprofloxacin "Villerton".
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxacin "Villerton" bør ikke anvendes: 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Særlige advarsler

Ciprofloxacin "Villerton" skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxacin "Villerton" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Ciprofloxacin "Villerton" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxacin "Villerton" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Ciprofloxacin "Villerton" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Kontakt en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Ciprofloxacin "Villerton" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Ciprofloxacin "Villerton" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Ciprofloxacin "Villerton" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Villerton":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Villerton", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Villerton".
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som lactat). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 100 ml 422,60
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 200 ml 828,35
 
 
 

Revisionsdato

2019-05-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...