Medikinet® bruges til behandling af

ADHD hos børn
ADHD hos voksne

Medikinet®

Medikinet CR

 

Medikinet® er et middel mod narkolepsi og forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Medikinet® anvendes ved den sjældne sygdom narkolepsi, der viser sig ved en pludselig, uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Midlet anvendes endvidere til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).
  Medikenet® bør kun anvendes til ADHD, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.

Dosering

Findes som tabletter og kapsler med modificeret udløsning.
 

Forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD)
Børn over 6 år og unge
 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

  

Voksne 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden. 

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • Tabletter: For at undgå søvnforstyrrelser bør sidste tablet tages mindst 4 timer før sengetid. 
 • Kapsler:
  • Bør tages passende tidligt om morgenen.
  • Kapslerne kan synkes hele.
  • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos umiddelbart før indtagelse.
  • Kapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Narkolepsi
Voksne. Tabletter. Dosis er individuel. Sædvanligvis 2-3 tabletter (20-30 mg) i døgnet fordelt på 2-3 doser. Den sidste dosis bør ikke tages senere end 6 timer før sengetid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Nedsat appetit.
Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Træthed, Tørst, Vægttab.
Diarré, Mavesmerter, Opkastning, Tandsmerter.
Forkølelsessymptomer, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Hurtig puls, Smerter i øvre luftveje, Ændringer i blodtrykket, Åndenød.
Væksthæmning.
Ledsmerter.
Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Nældefeber, Øget svedtendens.
Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Hallucinationer, Motorisk uro, Psykoser, Selvmordstanker.
Allergiske reaktioner.
Blod i urinen.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Hjertekrampe.
Udvikling af bryster hos mænd.
Forvirring, Manier.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (under 0,01%) Bevidstløshed ved leversygdom.
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Blodprop i hjertet, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hjertestop.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Kramper, Selvmordsadfærd, Ufrivillige bevægeforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion.
 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn.
 • Forværring af eksisterende tics er set som en ikke-almindelig bivirkning ved Tourettes syndrom.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro, tandpine og tørst) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-karsygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-karsygdomme
  • man tidligere har haft kramper
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen. 
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-karsymptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • ADHD: Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø. 
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Medikinet® må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Medikinet® give risiko for forhøjet blodtryk.
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes. 
 • Medikinet® kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.

Graviditet

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Medikinet medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Virkning

Virker opkvikkende ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) methylphenidathydrochlorid.
Medikinet® CR kapsler med modificeret udløsning. 1 kapsel indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg eller 60 mg methylphenidathydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 50 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) tabletter 5 mg, kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 50 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 50 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Patent Blue V (E131) tabletter 5 mg, kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg
Titandioxid (E171) tabletter 5 mg, kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 50 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Andre:
Lactosetabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 20 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 70,25
Recept tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 46,90
Recept tabletter 20 mg 30 stk. (blister) 202,90
Recept kapsler med modificeret udløsning 5 mg 30 stk. (blister) 240,75
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg 30 stk. (blister) 243,75
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg  (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 235,40
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg  (Orifarm) 30 stk. (blister) 240,95
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 248,95
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg 30 stk. (blister) 424,00
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg  (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 421,05
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg  (Orifarm) 30 stk. (blister) 424,00
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 423,80
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg 30 stk. (blister) 607,35
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 603,95
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (Orifarm) 30 stk. (blister) 606,50
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 607,30
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg 30 stk. (blister) 754,95
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg  (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 747,60
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg  (Orifarm) 30 stk. (blister) 775,45
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 779,45
Recept kapsler med modificeret udløsning 50 mg 30 stk. (blister) 943,35
Recept kapsler med modificeret udløsning 50 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 940,60
Recept kapsler med modificeret udløsning 60 mg 30 stk. (blister) 1.101,65
Recept kapsler med modificeret udløsning 60 mg  (2care4) 30 stk. (blister) 1.094,75

Substitution

tabletter 5 mg kan substitueres med:
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat,  5 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat,  5 mg
 
tabletter 10 mg kan substitueres med:
Methylphenidat "2care4" (Parallelimport), Methylphenidat,  10 mg
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat,  10 mg
Methylphenidat "Copharma" (Parallelimport), Methylphenidat,  10 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat,  10 mg
Ritalin Novartis, Methylphenidat,  10 mg
 
tabletter 20 mg kan substitueres med:
Medicebran (Parallelimport), Methylphenidat,  20 mg
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat,  20 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat,  20 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 10 mg kan substitueres med:
Medikinet EM (Parallelimport), Methylphenidat,  10 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 20 mg kan substitueres med:
Medikinet EM (Parallelimport), Methylphenidat,  20 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  5 mg

Præg:
S
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 

Tabletter  10 mg

Præg:
M
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 

Tabletter  20 mg

Præg:
L
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
kapsler med modificeret udløsning 5 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla, Hvid
Mål i mm: 5,7 x 15,9
kapsler med modificeret udløsning 10 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 5,7 x 15,9
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå, Lilla
Mål i mm: 5,7 x 15,9
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla, Grå
Mål i mm: 6,2 x 18
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla, Lys lilla
Mål i mm: 6,4 x 18
kapsler med modificeret udløsning 50 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 6,9 x 19,4
kapsler med modificeret udløsning 60 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-05-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...