Fluoxetin "HEXAL"

 

Fluoxetin "HEXAL" er et middel mod depression. SSRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Fluoxetin "HEXAL" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af bulimi samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Dosering

Findes som dispergible tabletter.
 

Depression 

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højest 60 mg i døgnet.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis: Sædvanligvis ½ tablet (10 mg) i døgnet eller 1 tablet (20 mg) hver 2. dag.

Bulimi
Sædvanligvis 3 tabletter (60 mg) i døgnet.
 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Begyndelsesdosis: 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højest 60 mg i døgnet.
 

Bemærk:  

 • Dispergible tabletter kan opløses i vand, tygges eller synkes hele.
 • Man har ikke erfaring med doser over 80 mg i døgnet.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen. 

Meget almindelige (over 10%) Træthed.
Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægttab.
Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hjertebanken.
Ledsmerter.
Angst, Gaben, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Unormale drømme.
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Rødme, Øget svedtendens.
Hyppig vandladning, Manglende eller forsinket sædafgang, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lavt blodtryk, Åndenød.
Balanceforstyrrelser, Besvær med at styre arme og ben, Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Muskelkramper, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Hårtab.
Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Karbetændelse.
For lidt natrium i blodet.
Hallucinationer, Manier, Motorisk uro, Uro og rastløshed.
Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Vandladningsbesvær.
Meget sjældne (under 0,01%) Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
 • En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed; bl.a. selvmordsadfærd, forvirring, talebesvær, øresusen (tinnitus), alvorlig hudreaktion, blødning i mave-tarmkanalen, leverbetændelse, langvarig smertefuld erektion, muskelsmerter.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Visse bivirkninger, fx træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre.

Særlige advarsler

 • Der er set øget risiko for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos unge under 25 år i starten af behandlingen. I de første uger skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd. 
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever, ved epilepsigrøn stær, nedsat krampetærskel, mani og diabetes.
 • Desuden forsigtighed ved hjerte-karsygdomme og i de første måneder efter en blodprop i hjertet
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes. 
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 7-14 dage, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluoxetin "HEXAL" kan øge virkningen af insulin (middel mod diabetes), lithium (middel mod manier), blodfortyndende midler, tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression), midler mod psykoser samt epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin).
 • Fluoxetin "HEXAL" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 5 uger efter endt behandling med Fluoxetin "HEXAL".
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Fluoxetin "HEXAL".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Midlet bør kun anvendes, hvis lægen vurderer, at der er særlige grunde til, at et andet middel ikke kan vælges. 

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber.
Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling og ved bulimi først efter 8-12 ugers behandling. 

Lægemiddelformer

Dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet indeholder 20 mg (delekærv) fluoxetin (som hydrochlorid).  

Hjælpestoffer

Smag:
Blomme
Pebermynte
Andre:
Lactose

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept dispergible tabletter 20 mg 30 stk. 113,45
Recept dispergible tabletter 20 mg 100 stk. 135,15

Substitution

dispergible tabletter 20 mg kan substitueres med:
Fluoxetin "2care4" (Parallelimport), Fluoxetin,  20 mg
Fluoxetin "Actavis" Actavis, Fluoxetin,  20 mg
Fluoxetin "Orifarm" Orifarm Generics, Fluoxetin,  20 mg
Fontex Eli Lilly, Fluoxetin,  20 mg
 

Identifikation og foto

Dispergible tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
dispergible tabletter 20 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-09-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...