Suboxone® bruges til behandling af

Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Suboxone®

N07BC51
 

Suboxone® er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos narkomaner. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Suboxone® anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer. 

Dosering

Findes som resoribletter til placering under tungen. 
 

Voksne og børn over 15 år.
Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon). 

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg buprenorphin stigende med 2 mg ca. hver 2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Maksimal døgndosis 24 mg buprenorphin. 
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg buprenorphin efter behov.
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg buprenorphin pr. dag.

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til højst 30 mg dgl. og vente mindst 24 timer, før man starter med behandlingen (ved skift fra højere metadondosis er det nødvendigt med længere pause).
 

Vedligeholdelsesdosis  

Sædvanligvis 8-16 mg buprenorphin dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg buprenorphin pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.
 

Bemærk:  

Resoribletterne må ikke synkes eller tygges. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Forstoppelse, Kvalme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Vægttab.
Diarré, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning.
Afslapning af karrenes muskler, Forhøjet blodtryk, Halsbetændelse, Hoste, Høfeber, Væskeophobning i fx arme og ben.
Brystsmerter.
Ledsmerter, Lægkramper, Muskelsmerter, Rygsmerter.
Angst, Depression, Migræne, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnighed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber.
Nedsat sexlyst, Protein i urinen.
Synsforstyrrelser, Ændret tåredannelse.
Ikke almindelige (0,1-1%) Mundbetændelse.
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Lavt blodtryk, Åndenød.
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hukommelsesbesvær, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Rysten, Uro og rastløshed.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Nedsat vejrtrækning.

Bør ikke anvendes

Ved meget dårligt fungerende lunger eller lever bør midlet ikke anvendes. Bør desuden ikke anvendes ved akut alkoholforgiftning. 

Særlige advarsler

 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved tilstande med øget tryk i kraniet.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Suboxone®.
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Suboxone®s sløvende virkning. 
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Suboxone®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Suboxone® kan øge virkningen af sovemedicin, midler mod depression og midler mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Suboxone® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
Naloxon er tilsat for at forhindre, at Suboxone® kan misbruges, idet naloxon ophæver virkningen af buprenorphin, hvis Suboxone® opløses og indsprøjtes i en blodåre.
Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning. 

Halveringstiden I blodet (T½) er 20-36 timer for buprenorphin og ca. 1,2 timer for naloxon. 

Lægemiddelformer

Resoribletter.  

1 resoriblet indeholder: 

 • 2 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,5 mg naloxon (som hydrochlorid)
  eller
 • 8 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2 mg naloxon (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Smag:
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg 7 stk. (blister) 99,35
Recept sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg 7 stk. (blister) (EuroPharma) 93,05
Recept sublinguale resoribletter 8 mg+2 mg 7 stk. (blister) 251,05
Recept sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg 28 stk. (blister) (EuroPharma) 316,00
Recept sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg 28 stk. (blister) 333,55
Recept sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg 28 stk. (blister) (2care4) 331,00
Recept sublinguale resoribletter 8 mg+2 mg 28 stk. (blister) (Paranova) 941,75
Recept sublinguale resoribletter 8 mg+2 mg 28 stk. (blister) 940,35

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  2 mg+0,5 mg

Præg:
N2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
sublinguale resoribletter 2 mg+0,5 mg
 

Sublinguale resoribletter  8 mg+2 mg

Præg:
N8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
sublinguale resoribletter 8 mg+2 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. december 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...