Matrifen® bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depotplastre

Matrifen®

N02AB03
 

Matrifen® er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel
Husk at fjerne gamle plastre, før et nyt plaster sættes på huden.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Matrifen® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Dosering

Findes som depotplastre.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan reguleres hvert 2.-3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Mavesmerter, Mundtørhed.
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Rysten, Søvnløshed, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Tarmslyng.
Blåfarvning af huden, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning.
Hukommelsesbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser.
Uskarpt syn.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på: 

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Matrifen®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Matrifen®.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Matrifen®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Matrifen®.
 • Matrifen® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Matrifen® til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Der er begrænset erfaring med brug af Matrifen® plaster under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Matrifen® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn. Virkningen indtræder efter 12-24 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 17 timer efter fjernelse af plastret.

Håndtering og holdbarhed

 • Fentanyl er fordelt i en gel som en matrix bestående af dimeticon, dipropylenglycol og hydroxyethylcellulose.
 • Klæbemassen består af silikoneforbindelser.
 • Absorptionsareal henholdsvis 4,2 cm2, 8,4 cm2, 16,8 cm2, 25,2 cm2 og 33,6 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time eller 100 mikrogram/time fentanyl over 72 timer. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 43,80
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 93,95
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 117,00
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 108,85
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 91,90
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. 114,30
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. 141,40
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 93,95
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 156,30
Recept depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. 322,95
Recept depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 492,35
Recept depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. 553,30
Recept depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 354,10

Substitution

depotplastre 12 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
 
depotplastre 25 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
 
depotplastre 50 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
 
depotplastre 75 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
 
depotplastre 100 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Lafene 2care4 Generics, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Depotplastre  12 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 12 µg/hour
Farve: Transparent, Orange
Mål i mm: 24 x 18
Matrifen® depotplaster 12 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  25 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 25 µg/hour
Farve: Transparent, Rød
Mål i mm: 37 x 24,5
Matrifen® depotplaster 25 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  50 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 50 µg/hour
Farve: Transparent, Grøn
Mål i mm: 51 x 34
Matrifen® depotplaster 50 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  75 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 75 µg/hour
Farve: Transparent, Blå
Mål i mm: 61 x 42
Matrifen® depotplaster 75 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  100 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 100 µg/hour
Farve: Transparent, Grå
Mål i mm: 70 x 49
Matrifen® depotplaster 100 mikg/time
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...