Ventoline®

R03AC02, R03CC02
 

Ventoline® er et middel mod astma, KOL og truende for tidlig fødsel. Beta2-stimulerende middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ventoline® anvendes ved astmaanfald og som forebyggende behandling umiddelbart før aktivitet, der evt. kan udløse et anfald.
Anvendes endvidere ved KOL og som vehæmmende middel ved truende for tidlig fødsel. 

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke), injektionsvæske og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel, i en blodåre eller under huden, samt inhalationspulver i Diskos®, inhalationsspray og inhalationsvæske

 

Astma og KOL 

 • Oral opløsning
  • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 4 mg 3-4 gange i døgnet. Kan evt. øges gradvis til højst 8 mg 3-4 gange i døgnet.
  • Børn 6-12 år. 2-4 mg 3-4 gange i døgnet.
  • Børn 2-6 år. 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Inhalationspulver
  • Ved anfald. Voksne og børn. Sædvanligvis 0,2 mg ved behov, dog højst 6 gange i døgnet.
  • Forebyggende før fysisk anstrengelse. Dosis tages 10 minutter før anstrengelsen.
  • Bemærk: Diskos® kan anvendes af de fleste børn fra 3-års-alderen.
 • Inhalationspray
  • Ved anfald. Voksne og børn. 0,1-0,2 mg (1-2 pust) ved behov.
  • Forebyggende før fysisk anstrengelse.Voksne og børn over 12 år. 0,2 mg (2 pust). Børn under 12 år. 0,1-0,2 mg (1-2 pust). Dosis tages 10 minutter før anstrengelsen.
  • Bemærk: Ved problemer med inhalationsteknikken kan man med fordel anvende sprayen sammen med en åndingsbeholder eventuelt med maske.
 • Inhalationsvæske
  • Voksne og børn. Sædvanligvis 2,5-10 mg 4-6 gange i døgnet.
  • Bemærk: Inhalationsvæsken inhaleres ved hjælp af forstøverapparat (nebulisator).
 • Injektionsvæske og koncentrat til infusionsvæske
  • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Anvendes udelukkende på sygehus.
  • Manglende erfaring vedr. børn under 12 år.

 

Truende for tidlig fødsel 

 • Injektionsvæske
  • Anvendes udelukkende på sygehus.

Instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Hovedpine, Rysten.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed, Uro og rastløshed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
For lidt kalium i blodet, Forhøjet blodsukker.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Hyperaktivitet.
Allergiske reaktioner  (anafylaktisk chok).
Ikke kendt. For meget mælkesyre i blodet.

Ovenstående tabel viser bivirkningerne ved inhalationsbehandling. 

Visse bivirkninger er kun set ved bestemte lægemiddelformer, ligesom hyppighederne kan variere afhæng af lægemiddelform: 

 • Muskelsammentrækninger i luftrørene og halsirritation ses kun ved inhalation.
 • Forhøjet sukkerniveau i blodet, for meget mælkesyre i blodet og hjertekrampe er kun set, når midlet er givet som indsprøjtning.
 • Vand i lungerne er set når midlet er brugt som indsprøjtning ved for tidlig fødsel og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Når midlet gives som indsprøjtning ses hjertebanken samt rysten hos over 10% og muskelkramper, nedsat mængde kalium i blodet samt for lavt blodtryk hos mellem 1-10%.

Bør ikke anvendes

 • Ved hurtig, uregelmæssig puls bør midlet ikke anvendes.
 • Ved truende for tidlig fødsel må midlet ikke anvendes ved tilstande, hvor forlængelse af graviditeten vil være skadelig (fx ved hjertesygdom hos moderen, ved graviditet under 22 uger, ved truende abort i 1. og 2. trimester eller ved fosterdød).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved:
  • svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • hjerte-karsygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • forhøjet stofskifte
  • diabetes.
 • Forsigtighed hvis man har risiko for for lavt kaliumniveau i blodet (kan fx ses ved svær akut astma eller behandling med binyrebarkhormoner eller vanddrivende midler).
 • Ved truende for tidlig fødsel bør moderen overvåges. Behandlingen skal afbrydes ved tegn på hjertekrampe.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Ventoline®.
 • Ved truende for tidlig fødsel skal behandlingen afbrydes mindst 6 timer før behandling med halogenerede anæstetika.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for nedsat mængde kalium i blodet (fx vanddrivende midler, digoxin, binyrebarkhormoner).
 • Det kan være nødvendigt at justere behandlingen mod diabetes.
 • Kombination med systemisk binyrebarkhormon kan øge risikoen for hyperglykæmi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Inhalationsbehandling kan fortsættes under aming. Andre lægemiddelformer bør ikke anvendes, mens du ammer, på grund af begrænset erfaring. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Inhalation: Må tappes. Det afhænger dog af din astma. 

Doping

Ventoline® inhalationspulver, -spray og -væske er tilladt i doser ≤ 1.600 mikrogram pr. døgn (dog højst 800 mikrogram over 12 timer), dog betragtes en koncentration af salbutamol > 1.000 ng/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen.  

Anvendelse af andre lægemiddelformer med salbutamol, fx tabletter, er forbudt og medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

Virker ved at udvide luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
Ved truende for tidlig fødsel hæmmes sammentrækningerne af livmoderen. 

Halveringstiden i blodet () er 4-6 timer. 

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,4 mg salbutamolsulfat.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,5 mg salbutamolsulfat.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg salbutamolsulfat.
Inhalationspulver i Diskos® 0,2 mg. 1 dosis indeholder 0,2 mg salbutamolsulfat.
Inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 0,1 mg salbutamolsulfat.
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 1 mg/ml (ampuller). 1 ml indeholder 1 mg salbutamolsulfat.
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 5 mg/ml. 1 ml indeholder 5 mg salbutamolsulfat. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : inhalationsvæske til nebulisator 5 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 0,4 mg/ml
Smag:
Appelsin : oral opløsning 0,4 mg/ml
Andre:
Lactose : inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Natriumchlorid : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Norfluran : inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Sterilt vand : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Svovlsyre : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 0,4 mg/ml 150 ml 40,05
Recept injektionsvæske 0,5 mg/ml 5 amp. a 1 ml 56,25
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 10 amp. a 5 ml 639,95
Recept inhalationspulver 0,2 mg i diskos 60 doser i diskos 68,65
Recept inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis 200 doser 51,95
Recept inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml 20 x 2,5 ml 73,20
Recept inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml 60 x 2,5 ml 140,05
Recept inhalationsvæske til nebulisator 5 mg/ml 20 ml 68,25

Substitution

inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Ventolin (Parallelimport), Salbutamol, inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 
inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Airomir TEVA, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Airsalb Sandoz, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis
 
inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml
Salbutamol "Arrow" TEVA, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml
Salbutamol "TEVA" TEVA, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 1mg/ml
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  0,2 mg i diskos

Mål i mm: 86 x 83
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/diskos
 
 
 
 
Foto af en åben Diskos®
 
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  0,1 mg/dosis

Mål i mm: 45 x 74
Ventoline® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Ventoline® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...