Tramadol Retard "Hexal" bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depottabletter

Tramadol Retard "Hexal"

N02AX02
 

Tramadol Retard "Hexal" er et smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tramadol Retard "Hexal" anvendes ved moderate til stærke smerter.
Depottabletter er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter. 

Dosering

Findes som depottabletter. 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 150-200 mg 2 gange i døgnet.


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke deles.
 • Delekærvens formål er ikke at kunne dele depottabletterne.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Muskelsvaghed.
Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Manglende vandladning.
Sløret syn.
Ikke kendt. Lavt blodsukker.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • meget dårligt fungerende lever
 • ubehandlet epilepsi.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tramadol Retard "Hexal".
 • Tramadol Retard "Hexal" kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Tramadol Retard "Hexal" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Tramadol Retard "Hexal" må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Tramadol Retard "Hexal" og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet ved anvendelse af Tramadol Retard "Hexal".
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.  

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes. 

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Tramadol er et morfinlignende smertestillende middel.
 • Virkningen varer 8-12 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-6 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 72,30
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 68,90
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 152,20
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 104,80
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 110,20
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 110,20

Substitution

depottabletter 100 mg
Dolatramyl Mylan, Tramadol, depottabletter 100 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 100 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 100 mg
Tramadol Retard "Actavis" TEVA, Tramadol, depottabletter 100 mg
 
depottabletter 150 mg
Dolatramyl Mylan, Tramadol, depottabletter 150 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 150 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 150 mg
Tramadol Retard "Actavis" TEVA, Tramadol, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Dolatramyl Mylan, Tramadol, depottabletter 200 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 200 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 200 mg
Tramadol Retard "2care4" (Parallelimport), Tramadol, depottabletter 200 mg
Tramadol Retard "Actavis" TEVA, Tramadol, depottabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  100 mg  (delekærv ikke beregnet til deling)

Præg:
T R, 100 R
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 100 mg (delekærv ikke beregnet til deling)
 

Depottabletter  150 mg  (delekærv ikke beregnet til deling)

Præg:
T R, 150 R
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 12 x 12
depottabletter 150 mg (delekærv ikke beregnet til deling)
 

Depottabletter  200 mg  (delekærv ikke beregnet til deling)

Præg:
T R, 200 R
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 12 x 12
depottabletter 200 mg (delekærv ikke beregnet til deling)
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...