Equasym® Depot bruges til behandling af

ADHD hos børn
ADHD hos voksne

Equasym® Depot

N06BA04
 

Equasym® Depot er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Equasym® Depot anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). 

Equasym® Depot bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD. 

Dosering

 Findes som kapsler med modificeret udløsning.

Børn over 6 år og unge 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

  

Voksne 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør kapslerne tages passende tidligt om morgenen.
 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos umiddelbart før indtagelsen.
 • Kapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Mundtørhed.
Forkølelsessymptomer.
Hovedpine, Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Nedsat appetit, Træthed, Tørst, Vægttab.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Mavesmerter, Opkastning, Tandsmerter.
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Hurtig puls, Smerter i øvre luftveje, Ændret puls, Ændringer i blodtrykket, Åndenød.
Væksthæmning.
Ledsmerter.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Nældefeber, Øget svedtendens.
Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hallucinationer, Humørsvingninger, Motorisk uro, Psykoser, Selvmordstanker, Sløvhed.
Allergiske reaktioner  (anafylaktisk chok).
Blod i urinen.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe.
Udvikling af bryster hos mænd.
Forvirring, Manier.
Rødme.
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Blodprop i hjertet, Hjertestop, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Pludselig hjertedød.
Blodmangel, Småblødninger i hud og slimhinder, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring*, Overdreven gentagelse af bevægelser eller tale, Overfokusering - vanskelighed ved at skifte opmærksomhed, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige bevægeforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion.
Ikke kendt. Afhængighed af midlet, Høj feber.
Ekstra hjerteslag, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Langsom puls.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Migræne.
Hyppigere og vedvarende erektion, Langvarig smertefuld erektion**, Rejsningsproblemer.

* Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler. 

** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer. 

 

 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro, tandpine og tørst) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-kar-sygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-karsygdomme
  • man tidligere har haft kramper
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen.
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø.
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Equasym® Depot må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Equasym® Depot give risiko for forhøjet blodtryk. 
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes.
 • Equasym® Depot kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse af Equasym® Depot medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Virker ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin. Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer. 

Lægemiddelformer

Kapsler med modificeret udløsning. 1 kapsel indeholder 10 mg, 20 mg eller 30 mg methylphenidathydrochlorid.  

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Titandioxid (E171) : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 326,95
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 465,40
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 443,60
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 438,90
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 627,40
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 629,00
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 620,00
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 585,80

Substitution

kapsler med modificeret udløsning 20 mg kan substitueres med:
Equasym Retard (Parallelimport), Methylphenidat,  20 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 30 mg kan substitueres med:
Equasym Retard (Parallelimport), Methylphenidat,  30 mg
 

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  10 mg

Præg:
S544, 10 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,6
kapsler med modificeret udløsning 10 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  20 mg

Præg:
S544, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 16,2
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
S544, 30 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun, Hvid
Mål i mm: 6,4 x 19,4
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...