Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Fentanyl "Hameln"

N01AH01
 
Fentanyl "Hameln" er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fentanyl "Hameln" anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.
Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Muskelstivhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls, Langsom puls, Lavt blodtryk, Pauser i vejrtrækningen, Sammentrækninger af musklerne i luftrør og strube.
Forvirring, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Allergiske hudreaktioner.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Årebetændelse.
Opstemthed, Uro og rastløshed.
Bl.a. anafylaktisk reaktion (alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper), hjertestop og kramper er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.

Bør ikke anvendes

Ved øget tryk i hjernen eller skader på hjernen. 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nogle typer nedsat stofskiftealkoholisme, stort væsketab, for lavt blodtryk, epilepsi, den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, hjertesvigt samt ved dårligt fungerende lever, nyrer eller lunger.
 • Evnen til at køre bil og betjene farlige maskiner kan være nedsat nogen tid efter bedøvelsen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) øger graden af alvorlige bivirkninger af Fentanyl "Hameln". Fentanyl "Hameln" bør ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage er blevet behandlet med isocarboxazid (MAO-hæmmer mod depression).
 • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Fentanyl "Hameln".
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Fentanyl "Hameln".
 • Antipsykotika kan øge risikoen for blodtryksfald, rastløshed og hallucinationer.
 • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital (epilepsimiddel), benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer - også hvis de tages lige efter operationen.
 • Clonidin (migrænemiddel) forstærker virkningen af Fentanyl "Hameln" - specielt den åndedrætshæmmende virkning.
 • Baclofen (muskelafslappende middel) forstærker og forlænger virkningen af Fentanyl "Hameln".
 • Samtidig brug af midazolam (sovemiddel til indledning af længerevarende bedøvelse) kan medføre blodtryksfald.
 • Ved høje doser af Fentanyl "Hameln" kan samtidig indgift af nitrogendioxid (lattergas) eller benzodiazepiner (beroligende middel) hæmme hjertet og kredsløbet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med brug af Fentanyl "Hameln" til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Fentanyl "Hameln" medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat).  

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 10 x 2 ml 65,55
Recept injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 10 x 10 ml 241,85
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...