Citalopram "Orifarm"

N06AB04
 

Citalopram "Orifarm" er et middel mod depression. SSRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

Citalopram "Orifarm" anvendes til behandling af depression, angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, generaliseret angst samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)). 

Dosering

Findes som tabletter. 

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan efter 1 uge evt. øges over 3-4 døgn til 40 mg i døgnet. 

Socialfobi
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet i 2-4 uger. Herefter vedligeholdelsesdosis på 10-40 mg i døgnet. 

 

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge øges til vedligeholdelsesdosis: 20-30 mg i døgnet. 

 

Generaliseret angst og OCD
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan eventuelt øges til 40 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Man må normalt højst tage 40 mg i døgnet pga. øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) ved højere doser.
 • Til ældre over 65 år, anvendes normalt halv begyndelsesdosis og ofte også en lavere maksimaldosis.
 • Ved dårligt fungerende lever bør man højst tage 20 mg i døgnet.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Hjertebanken.
Hovedpine, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Uro og rastløshed.
Øget svedtendens.
Uskarpt syn.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab, Øget appetit.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Bihulebetændelse, Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Høfeber, Lavt blodtryk.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Angst, Forvirring, Gaben, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Migræne, Sløvhed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt.
Impotens, Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst, Smertefulde menstruationer, Unormal orgasme, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Langsom puls.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hallucinationer, Kramper, Manier, Opstemthed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergiske reaktioner.
Manglende vandladning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Blødning.
For lidt natrium i blodet, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom.
Motorisk uro, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Blødning i mave-tarmkanalen, Leverpåvirkning.
Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*).
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet.
Bevægeforstyrrelser, Panikanfald, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Serotoninsyndrom.
Blødning fra livmoderen, Langvarig smertefuld erektion.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Visse bivirkninger som fx angst og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes: 

 • Hvis man lider af en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval eller langt QT-syndrom).
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).
 • Ved samtidig anvendelse af såkaldte MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression eller Parkinsons sygdom).

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år bl.a. pga. manglende erfaring.
 • Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Meget dårligt fungerende nyrer
  • Epilepsi og nedsat krampetærskel
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Samtidig behandling med Elektrostimulation (ECT).
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes.
 • Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Risiko for ændringer i blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Citalopram "Orifarm" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med isocarboxazid må først begynde 14 dage efter endt behandling med Citalopram "Orifarm".
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Citalopram "Orifarm" kan ændre virkningen af blodfortyndende midler. Citalopram "Orifarm" kan øge virkningen af en række andre midler - bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler).
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Citalopram "Orifarm".

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som i de første 3 måneder af graviditeten har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber. Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er kun små mængder af Citalopram "Orifarm", der går over i modermælken. Citalopram "Orifarm" bør kun anvendes i særlige situationer.  
Spørg altid din læge til råds, hvis du ammer og tager Citalopram "Orifarm". 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 36 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 30 mg (delekærv) citalopram. 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 125,00
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 347,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Cipramil Lundbeck, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "Orion" Orion Pharma, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "PCD" STADA Nordic, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "Sandoz" Sandoz, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 30 mg
Cipramil Lundbeck, Citalopram, filmovertrukne tabletter 30 mg
Citalopram "2care4" (Parallelimport), Citalopram, filmovertrukne tabletter 30 mg
Citalopram "Sandoz" Sandoz, Citalopram, filmovertrukne tabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 10
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...