Cifin

 

Cifin er et antibiotikum. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Cifin anvendes til: 

Dosering

Findes som tabletter. 

  

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

  

Infektioner 

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

  

Gonoré 

 • 500 mg som engangsdosis.

  

Cystisk fibrose 

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1500 mg, fordelt på 2 doser.

  

Forebyggende mod meningokok-meningitis 

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.

  

Bemærk 

 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.
 • Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.
 • Delekærven i tablet 750 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dårligt fungerende lever, Mavesmerter.
Blodprop i lungerne, Ophostning af blod, Væske i lungerne, Åndenød.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ledsmerter.
Svimmelhed, Uro og rastløshed.
Svampeinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverbetændelse, Tyktarmsbetændelse.
Lavt blodtryk.
Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Angst, Besvimelsesanfald, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Høretab, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Meget sjældne (under 0,01%) Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneskader.
Psykoser, Øget tryk i kraniet.
Alvorlig hudreaktion.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ukendt hyppighed Påvirkning af ekg.

1 Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Cifin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.

Bør ikke anvendes

Cifin bør ikke anvendes: 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).

Særlige advarsler

Cifin skal anvendes med forsigtighed. 

  

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Cifin er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Cifin i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Cifin bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Cifin kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Kontakt straks egen læge, hvis du får tegn på seneskedebetændelse fx smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Cifin må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Cifin. Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Cifin kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel) og methotrexat (middel mod leddegigt).
 • Cifin har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Cifin:
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel) bør ændres ved samtidig brug af Cifin.
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Cifin, og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Cifin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Midlet kan anvendes kortvarigt i de første 3 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg, 500 mg eller 750 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg  (PharmaCoDane) 10 stk. (blister) 34,50
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg  (PharmaCoDane) 20 stk. (blister) 43,00
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 10 stk. (blister) 34,10
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 20 stk. (blister) 38,90
Recept filmovertrukne tabletter 750 mg  (PharmaCoDane) 20 stk. 116,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg kan substitueres med:
Ciprofloxacin "Actavis" Actavis, Ciprofloxacin,  250 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin,  250 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin,  250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg kan substitueres med:
Ciprofloxacin "Actavis" Actavis, Ciprofloxacin,  500 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin,  500 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin,  500 mg
 
filmovertrukne tabletter 750 mg kan substitueres med:
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin,  750 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin,  750 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (PharmaCoDane)

Præg:
C, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (PharmaCoDane)

Præg:
C 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 

Filmovertrukne tabletter  750 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (PharmaCoDane)

Præg:
C750
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 750 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Revisionsdato

2016-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...