Furix®

Furix Retard
C03CA01
 

Furix® er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Furix® anvendes: 

Dosering

Findes som tabletter, depotkapsler og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.
 

Tabletter 

 • Voksne. Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser. Større doser kan komme på tale ved dårligt fungerende nyrer.
 • Børn. Sædvanligvis 1-3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.

  

Depotkapsler 

 • Voksne. Sædvanligvis 30-60 mg 1 gang i døgnet om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag. 
 • Dosis kan evt. øges efter behandling gennem nogle uger til højst 120 mg i døgnet.

  

Injektionsvæske  

 •  Sædvanligvis 2-12 ml (20-120 mg). Dosis kan evt. gentages.

Bemærk  

 • Tabletter og depotkapsler:
  •  Bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes, og indholdet røres ud i kold væske umiddelbart før indtagelse. 
  • Må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
For lille væskevolumen i blodet  (især hos ældre).
For meget fedt i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel  (især hos ældre).
Forhøjet kreatinin i blodet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Besvimelsesanfald, Hjernebetændelse pga. leversygdom*.
Øget urinmængde.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Diabetes, Forhøjet blodsukker  (efter 2-4 uger), Nedsat følsomhed over for glucose.
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Høretab.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Akut nyreskade.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Ophobning af galde.
Blodmangel.
Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
Tinnitus.
Ikke kendt. Blodprop, Hjerterytmeforstyrrelser, Kredsløbschok, Lavt blodtryk.
For lidt calcium i blodet.
Nedbrydning af muskelvæv.
Bevidsthedstab, Forvirring, Kramper.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Alvorlig bindevævssygdom  (forværring eller aktivering).
Impotens, Manglende vandladning.

* Ved patienter med skrumpelever. 

Bør ikke anvendes

Furix® bør ikke anvendes ved: 

 • kendt overfølsomhed over for sulfonamider fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse) eller visse tabletter mod diabetes
 • væskemangel
 • ophørt urinproduktion
 • meget lavt indhold af natrium eller kalium i blodet
 • hjernebetændelse pga. leversygdom.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved: 

 

Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen. 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler) samt NSAID (midler mod gigt og smerter) nedsætter virkningen af Furix®.
 • Furix® øger virkningen af ceftazidim (antibiotika), og ceftazidim bør tages mindst 2 timer før furosemid.
 • Furix® øger virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Furix® øger endvidere bivirkningerne af aminoglykosider (antibiotika).
 • Furix® nedsætter virkningen af visse tabletter mod diabetes.
 • Ved samtidig behandling med Furix® og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes yderligere.
 • Dosis af Furix® skal nedsættes eller ophøre midlertidig, hvis man begynder behandling med eller øger dosis af en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed ved samtidig behandling med risperidon (middel mod psykoser).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for fosterskader i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Furix® medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Virkning

 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne.
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Ved tabletter indtræder virkningen efter ½ - 1 time, er kraftigst efter 1-2 timer og varer 4-8 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ½ - 2 timer.
 • Ved depotkapsler indtræder virkningen efter ca. 45 minutter, taget på tom mave, og efter 2 timer indtaget sammen med mad. Depotkapslerne frigør det aktive stof jævnt over dagen og virker i 10-12 timer.
 • Efter indsprøjtning i blodet indtræder virkningen inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (trykdelekærv), 40 mg (trykdelekærv), 250 mg (trykdelekærv) eller 500 mg (krydsdelekærv) furosemid.
Furix® Retard, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 30 mg eller 60 mg furosemid.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg furosemid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Andre:
Lactose : tabletter 20 mg, tabletter 40 mg, hårde depotkapsler 30 mg, hårde depotkapsler 60 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 40,30
Recept tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 50,60
Recept tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 250 stk. 58,05
Recept tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 500 stk. 151,20
Recept tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 254,70
Recept tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 200 stk. 451,05
Recept tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 293,95
Recept hårde depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 83,65
Recept hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 150,90
Recept injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml Udgået 01-01-2018
Recept injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 4 ml 28,50
Recept injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 25 ml 78,05

Substitution

tabletter 40 mg kan substitueres med:
Diural Actavis, Furosemid,  40 mg
Furosemid "HEXAL" HEXAL, Furosemid,  40 mg
Furosemid "Orifarm" Orifarm Generics, Furosemid,  40 mg
 
hårde depotkapsler 60 mg kan substitueres med:
Lasix Retard sanofi, Furosemid,  60 mg
 
injektionsvæske, opl. 10 mg/ml kan substitueres med:
Furosemid "Accord" Accord, Furosemid,  10 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
AB, 41
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 

Tabletter  40 mg

Præg:
AB, 22
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg
 

Tabletter  250 mg

Præg:
AB, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 250 mg
 

Tabletter  500 mg

Præg:
AB, 23
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 

Hårde depotkapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde depotkapsler 30 mg
 

Hårde depotkapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...