Keppra®

 

Keppra® er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Keppra® anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx absencer, evt. som supplement til igangværende forebyggende behandling. 

Dosering

Findes som tabletter, oral opløsning og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre. 

  • Voksne og unge over 16 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet i 2 uger. Daglig dosis kan evt. øges langsomt over uger til højst 1,5 g 2 gange i døgnet.


Som supplement til anden epilepsibehandling 

  • Voksne og unge over 50 kg. Begyndelsesdosis. 500 mg 2 gange i døgnet i 1 uge. Daglig dosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange i døgnet.
  • Børn fra 4 år og unge under 50 kg. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Daglig dosis kan evt. øges med 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet hver 2. uge til 30 mg pr. kg legemsvægt.

 

Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Høfeber.
Døsighed, Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Hoste.
Aggressivitet, Balanceforstyrrelser, Depression, Irritabilitet, Kramper, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hukommelsesbesvær, Psykoser, Selvmordsadfærd.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Særlige advarsler

  • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan øge risikoen for depression.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
  • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
  • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker på delvis ukendt måde. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Oral opløsning
    • Efter åbning: Kan opbevares i højst 7 måneder.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv), 500 mg (delekærv), 750 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) levetiracetam.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) filmovertrukne tabletter 250 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 750 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) filmovertrukne tabletter 750 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 750 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat (E218) oral opløsning 100 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat (E216) oral opløsning 100 mg/ml
Smag:
Ammoniumglycyrrhizinatoral opløsning 100 mg/ml
Grapeoral opløsning 100 mg/ml
Andre:
Eddikesyrekonc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Natriumacetatkonc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Natriumchloridkonc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Sterilt vandkonc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg 50 stk. (blister) 392,45
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg 100 stk. (blister) 757,60
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. (blister) 1.355,45
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg 200 stk. (blister) (2care4) 2.643,45
Recept filmovertrukne tabletter 750 mg 100 stk. (blister) Udgået 14.03.2016
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg 100 stk. (blister) 2.565,15
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg 200 stk. (blister) 5.228,75
Recept filmovertrukne tabletter 1000 mg 200 stk. (blister) (New Neopha 5.095,80
Recept oral opløsning 100 mg/ml 150 ml (3 ml målespr.)(Orifarm 944,60
Recept oral opløsning 100 mg/ml 150 ml (3 ml målesprøjte ) 949,90
Recept oral opløsning 100 mg/ml 150 ml (1 ml målesprøjte) 949,90
Recept oral opløsning 100 mg/ml 150 ml (1 ml målespr.)(Orifarm 944,60
Recept oral opløsning 100 mg/ml 300 ml 1.637,25
Recept oral opløsning 100 mg/ml 300 ml (EuroPharma) 694,40
Recept oral opløsning 100 mg/ml 300 ml (2care4) 669,35
Recept oral opløsning 100 mg/ml 300 ml (Abacus) 418,30
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 10 x 5 ml 1.913,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg kan substitueres med:
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam,  250 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam,  250 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam,  250 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam,  250 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam,  250 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam,  250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg kan substitueres med:
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Amneal" Amneal Nordic, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam,  500 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam,  500 mg
 
filmovertrukne tabletter 750 mg kan substitueres med:
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam,  750 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam,  750 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam,  750 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam,  750 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg kan substitueres med:
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam,  1000 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam,  1000 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam,  1000 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam,  1000 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam,  1000 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam,  1000 mg
 
oral opløsning 100 mg/ml kan substitueres med:
Levetiracetam "Actavis Group" Actavis, Levetiracetam,  100 mg/ml
Levetiracetam "Amneal" Amneal Nordic, Levetiracetam,  100 mg/ml
Levetiracetam "ratiopharm" ratiopharm, Levetiracetam,  100 mg/ml
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
ucb, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 12,8
filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
ucb, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,8 x 16,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Filmovertrukne tabletter  750 mg

Præg:
ucb, 750
Kærv: Delekærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,8 x 18,7
filmovertrukne tabletter 750 mg
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
ucb, 1000
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 19,2
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...