Bettamousse

D07AC01
 

Bettamousse er et stærktvirkende hudmiddel med binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Bettamousse anvendes til eksem og psoriasis i hårbunden. 

Dosering

Findes som kutanskum til hårbunden. 

 

Voksne og børn over 6 år 

 • En mængde skum højst på størrelse med en golfbold indgnides i hårbunden 1-2 gange i døgnet i højst 4 uger.


Bemærk: 

 • For at undgå bivirkninger må behandlingen ikke vare længere end højst nødvendigt.
 • Ophør efter længere tids behandling skal ske i løbet af nogle uger ved at nedsætte dosis gradvis eller evt. anvende et middel med svagere virkende binyrebarkhormon. I modsat fald kan der komme opblussen af hudsygdommen med rødme, svien og brænden.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af forbinding: 

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon*.
Hårtab.
Allergiske reaktioner.

* Bivirkninger, som kan forekomme efter langvarig brug af midlet eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder især hos børn og nyfødte. 

 

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner. 

Bør ikke anvendes

 • Bettamousse bør ikke anvendes ved allergi over for indholdsstofferne eller ved infektioner i hovedbunden, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Bør ikke anvendes ved dermatitis i hovedbunden hos børn under 6 år.

Særlige advarsler

 • Midlet må kun anvendes til børn under 6 år i specielle tilfælde.
 • Længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og under okklusion (fx en ble), kan øge optaget af medicinen i kroppen og medføre systemiske bivirkninger, som man ellers kun ser med fx binyrebarkhormon-tabletter. Det kan bl.a. dreje sig om knogleskørhed, grå stær, øget tendens til infektioner samt væskeophobning i kroppen og ændret fedtfordeling med måneansigt, tøndeformet krop og tynde arme og ben.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for varige skader på øjnene.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør du kontakte din læge.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Binyrebarkhormoner indtaget i store doser (systemisk) kan nedsætte virkningen af tabletbehandling mod sukkersyge.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes kortvarigt på mindre områder efter aftale med lægen. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes kortvarigt på mindre områder efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Virkning

Virker hæmmende på de vævsreaktioner, som ses i huden ved fx eksem eller psoriasis. 

Lægemiddelformer

Kutanskum. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som 17-valerat). 

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept kutanskum 1 mg/g  (2care4) 100 g 409,00
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...