Rebif® bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Rebif®

 

Rebif® er et middel mod multipel sklerose. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Rebif® anvendes ved visse stadier af multipel sklerose, idet det ikke er klarlagt, om midlet har en gunstig virkning på alle stadier. Rebif® kan også anvendes ved begrundet mistanke om, at patienten er ved at udvikle multipel sklerose.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.
Voksne.  

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8,8 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger, derefter 22 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger. 
 • Vedligeholdelsesdosis. 22 eller 44 mikrogram 3 gange ugentligt.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 2 år. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. led- og muskelsmerter), Reaktioner på indstiksstedet.
Leverpåvirkning.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Depression.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverbetændelse.
Blodpropper, Forhøjet blodtryk.
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Hårtab.
Nethindeforandringer.
Sjældne (0,01-0,1%) Sygdom i hjertemuskulaturen.
Betændelse i lymfekirtler.
For meget fedt i blodet, Forhøjet stofskifte, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Nedsat stofstifte.
Angst, Forvirring, Selvmordsadfærd.
Alvorlig hudreaktion.
Allergiske reaktioner.
Påvirkning af nyrernes funktion.
Ukendt hyppighed Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Forhøjet tryk i lungekredsløbet.
Ændring i hudens følesans.
Alvorlig hudreaktion.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Bindevævssygdom.

Bør ikke anvendes

 • Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression bør midlet ikke anvendes.
 • Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes.

Særlige advarsler

 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Rebif® skal anvendes med forsigtighed ved krampeanfald, ved dårligt kontrolleret epilepsi, depressive symptomer, stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hjertesygdomme samt ved meget dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Rebif® kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi. 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at påvirke immunsystemet, men virkemåden er ikke klarlagt. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte og pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.

 

Injektionsvæske i flerdosisbeholder (cylinderampul) 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.
 • Efter åbning: Holdbar i 28 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte indeholder 8,8 mikrogram (2,4 mill. IE), 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a, 

injektionsvæske, opløsning. 1 pen RebiDose indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a, 

injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 0,5 ml indeholder 22 mikrogram (6 MIE) eller 44 mikrogram (12 MIE) interferon-beta-1a. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol
Andre:
L-methionin
Mannitol (E421)
Natriumacetat
Poloxamer 188
Sterilt vand

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 8,8 + 22 mikrogram 6x0,2ml+6x0,5ml fyldt inj.spr. 10.099,15
Recept injektionsvæske, opl. 8,8 + 22 mikrogram 6x0,2ml+6x0,5ml i fyldt pen 10.099,15
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 10.603,10
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5ml fyldt pen, RebiDose 10.099,15
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5 ml fyldt inj.spr. 10.099,15
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 13.778,05
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml fyldt inj.spr. 13.122,90
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml i fyldt pen RebiDose 13.122,90
 
 

Revisionsdato

2015-06-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...