Topimax® bruges til behandling af

Epilepsi

Topimax®

 

Topimax® er et middel mod epilepsi. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Topimax® anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Anvendes desuden forebyggende mod migræne

Dosering

Findes som tabletter og kapsler. 


Epilepsi 

Dosis er individuel og afhænger desuden af, om behandlingen kombineres med andre epilepsimidler. De her angivne doseringsforslag er vejledende, når Topimax® anvendes som eneste epilepsimiddel. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 25 mg. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis højst 500 mg i døgnet fordelt på 2 doser, men i svære tilfælde kan doser op til 1.000 mg i døgnet komme på tale.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt om aftenen i en uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5- 1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-9 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

  

Ved anvendelse sammen med andre epilepsimidler skal dosis justeres, afhængig af hvilket middel der indtages. 

  

Forebyggelse af migræne 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet. Derefter kan døgndosis øges med 25 mg hver anden uge, til man når 100 mg i døgnet fordelt på 2 doser.
  Vedligeholdelsesdosis.
   Sædvanligvis 50-200 mg i døgnet fordelt på 2 doser fx morgen og aften.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes. 

Bemærk: 

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet drysses på 1 teskefuld yoghurt eller anden blød mad umiddelbart før indtagelse.
 • Kapsler og kapsleindhol må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Træthed, Vægttab.
Diarré, Kvalme.
Høfeber.
Depression, Døsighed, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning.
Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Næseblod, Åndenød.
Blodmangel.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Aggressivitet, Angst, Balanceforstyrrelser, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Sløvhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Talebesvær.
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab.
Allergiske reaktioner.
Hyppig og smerterfuld vandladning, Nyresten.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Langsom puls.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hallucinationer, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Alvorlig hudreaktion.
 • Pludseligt synstab kan opstå pga. opstået forøget tryk i øjet (grøn stær).
 • Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed tilrådes ved dårligt fungerende lever og nyrer.
 • For at undgå nyrestensdannelse skal man drikke rigeligt med væske under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis gradvist nedsættes.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Topimax® kan nedsætte virkningen af østrogener (hormon) samt virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.
 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
 • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker på delvis ukendt måde, men midlet øger virkningen af signalstoffet GABA i hjernen. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 15 mg eller 25 mg topiramat. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 25 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 25 mg, hårde kapsler 15 mg, hårde kapsler 25 mg
Andre:
Lactosefilmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 60 stk. 316,05
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg 60 stk. 520,70
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg 60 stk. 939,50
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg 60 stk. 1.635,35
Recept hårde kapsler 15 mg 60 stk. 251,35
Recept hårde kapsler 25 mg 60 stk. 316,05

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Topimax Janssen, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Actavis" Actavis, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Hexal" HEXAL, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat,  25 mg
Topiratore STADA Nordic, Topiramat,  25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg kan substitueres med:
Topiramat "Actavis" Actavis, Topiramat,  50 mg
Topiramat "Amneal" Amneal, Topiramat,  50 mg
Topiramat "Hexal" HEXAL, Topiramat,  50 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat,  50 mg
Topiratore STADA Nordic, Topiramat,  50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg kan substitueres med:
Topiramat "Actavis" Actavis, Topiramat,  100 mg
Topiramat "Hexal" HEXAL, Topiramat,  100 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat,  100 mg
Topiratore STADA Nordic, Topiramat,  100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg kan substitueres med:
Topiramat "Actavis" Actavis, Topiramat,  200 mg
Topiramat "Hexal" HEXAL, Topiramat,  200 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat,  200 mg
Topiratore STADA Nordic, Topiramat,  200 mg
 
hårde kapsler 25 mg kan substitueres med:
Topimax Janssen, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Actavis" Actavis, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Hexal" HEXAL, Topiramat,  25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat,  25 mg
Topiratore STADA Nordic, Topiramat,  25 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
TOP, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
TOP, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
TOP, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
TOP, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Hårde kapsler  15 mg

Præg:
TOP, 15 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 6 x 17
hårde kapsler 15 mg
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
TOP, 25 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 19 x 7
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...