Humalog®

Humalog KwikPen
A10AB04
 

Humalog® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.  

Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid. Læs mere under Særlige advarsler.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Humalog® anvendes til behandling af: 

Dosering

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.   

 • Fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ændring i fedtvævet på indstiksstedet.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Uskarpt syn.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe. 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Særlige advarsler

Humalog® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. 

Typiske fejl: 

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.  

 

Læs mere om fejl med Humalog® på pro.medicin.dk under ”Typiske alvorlige fejl”.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Humalog®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Humalog®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditet, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen under graviditeten. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse af Humalog® medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE) pga. diabetes. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 15 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter ½ - 1 time, og den varer 2-5 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed   

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne og cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Insulinen må ikke anvendes, hvis den er uklar.
 • Penne med monteret cylinderampul må ikke opbevares med nålen påsat.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro.
Injektionsvæske i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro.
Humalog® KwikPen, injektionsvæske, opløsning i injektionspenne. 1 ml indeholder 100 E insulin lispro. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Glycerol : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Sterilt vand : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)
Zinkoxid : injektionsvæske 100 E/ml, injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen), injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge (KwikPen)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske 100 E/ml 1 htgl. a 10 ml 256,70
Recept injektionsvæske 100 E/ml (Amp/pen) 5 cylinderamp. a 3 ml 402,60
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Orifarm) 462,00
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge  (KwikPen)  5 x 3 ml 470,45
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml (cartridge 5 x 3 ml (Paranova) 463,85

Foto og identifikation

Injektionsvæske  100 E/ml (Amp/pen)

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 12 x 64
Humalog® cylinderampul
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 144 x 20
Humalog® KwikPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Humalog® KwikPen®
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...