Marevan

 

Marevan er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist

Virksomme stoffer

Anvendelse

Marevan anvendes til: 

 • behandling af blodpropper
 • forebyggelse af blodpropper hos særligt udsatte, fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).

Dosering

Findes som tabletter. 

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende, afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne (INR). Sædvanligvis 1-4 tabletter (2,5-10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

Bemærk: Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Tendens til blødninger.
Almindelige (1-10%) Overfølsomhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Karbetændelse.
Hårtab, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Meget sjældne (under 0,01%) Blødning fra mave-tarmkanalen.
Blodprop.

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom). 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved: 

 • ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • tendens til blødning
 • nylig blødning i hjernen eller maven
 • udposninger på blodårene (aneurismer)
 • infektion i hjertehinderne
 • dårligt fungerende lever
 • svulster og sår i maven, spiserøret, tarmene eller urinvejene.

Særlige advarsler

 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper. Derfor kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) regelmæssigt under behandlingen.
 • Opkastninger, diarré og omlægning af dine spisevaner, fx hvis du bliver vegetar, kan ændre virkningen af midlet.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel. 
 • Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger. 
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved operationer, meget forhøjet blodtryk, lever- og nyresygdomme og til ældre.
 • Indtagelse af grapefrugt eller alkohol kan ændre virkningen af Marevan.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler og kosttilskud.
 

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Marevan, så INR stiger: 

Acetylsalicylsyre, celecoxib, fenylbutazon, leflunomid, lornoxicam, phenylbutazon, piroxicam, tramadol (midler mod gigt (NSAID)), glucosamin (middel mod slidgigt), argatroban, eptifibatid, heparin, tirofiban (midler mod blodpropper), chloralhydrat (middel mod kramper), apixaban, dabigatranetexilat, rivaroxaban (blodfortyndende midler), amiodaron, dronedaron, propafenon, propranolol (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), paracetamol (middel mod smerter), phenytoin, valproat (epilepsimidler), entacapon, ropinirol (midler mod parkinson), levothyroxin (middel mod stofskiftesygdom), binyrebarkhormoner i høj dosis, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluvoxamin, paroxetin, sertralin (midler mod depression), fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin, simvastatin (kolesterolsænkende midler), amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin, chloramphenicol, clarithromycin, clavulansyre, erythromycin, isoniazid, levofloxacin, metronidazol, moxifloxacin, sulfamethizol, sulfamethoxazol med trimethoprim (antibiotika), econazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol, voriconazol (midler mod svampe), capecitabin, etoposid, erlotinib, fluoruracil, gemcitabin, ifosfamid, imatinib, tamoxifen, tegafur, trastuzumab (midler mod kræft), pentoxifyllin (middel mod kredsløbsforstyrrelser), noskapin (hostestillende), orlistat (slankemiddel), saquinavir (middel mod hiv), tibolon, gestagen (kønshormoner), atovaquon, proguanil (malariamidler), disulfiram (Antabus®) og vitamin E i store doser. 

  

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Marevan, så INR falder:
Aprepitant (middel mod kvalme), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), cyclophosphamid (middel mod kræft), dicloxacillin, flucloxacillin, rifampicin (antibiotika), ribavirin (middel mod leverbetændelse), indinavir, nelfinavir, ritonavir (midler mod hiv), sulfasalazin (middel mod leddegigt), carbamazepin, phenobarbital, primidon (epilepsimidler), azathioprin (immunundertrykkende  middel), colestyramin (kolesterolsænkende middel), østrogener (kønshormoner) og vitamin C i store doser. 
Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marevan. Kombinationen skal undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Der er øget risiko for misdannelser af fosteret, spontan abort og for tidlig fødsel. Må kun anvendes efter aftale med speciallægen. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne. Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Marevan nedsætter produktionen af disse stoffer.
Den kraftigste virkning indtræder efter 2-3 døgn. Efter længere tids behandling ophører virkningen først 3-5 dage efter sidste dosis. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg warfarin (som natriumsalt).  

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactosetabletter 2,5 mg, tabletter 2,5 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2,5 mg 100 stk 141,85
Recept tabletter 2,5 mg  (Orifarm) 100 stk. 143,40

Substitution

tabletter 2,5 mg kan substitueres med:
Waran (Parallelimport), Warfarin,  2,5 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  2,5 mg  (kan ikke deles trods krydskærv)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg (kan ikke deles trods krydskærv)
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...