Marcoumar®

B01AA04
 

Marcoumar® er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist

Virksomme stoffer

Anvendelse

Marcoumar® anvendes til behandling af blodpropper. Midlet anvendes desuden for at forebygge blodpropper hos særligt udsatte: fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren). 

Dosering

Findes som tabletter. 

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne, sædvanligvis ½-1½ tablet (1,5-4,5 mg) i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

 

Glemt dosis  

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du straks tage dosis den samme dag, som det var skemalagt.
 • Du må ikke tage 2 doser næste dag.

Bivirkninger

Hvis der optræder sår og blødninger i huden i begyndelsen af behandlingen, skal behandlingen stoppes, og en anden behandling skal igangsættes.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i tandkød.
Næseblod.
Blodansamling, Blødning.
Blod i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hårtab.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Blodprop.
Knogleskørhed.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ikke kendt. Småblødninger i hud og slimhinder, Udfældning af kalk i vævene.

Der er rapporteret tilfælde af smertefuld blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrome). 

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved: 

 • Abnorm blødningstendens
 • Stærkt forhøjet blodtryk
 • Meget dårligt fungerende lever
 • Dårligt fungerende nyrer
 • Svulster og sår i maven, tarmene eller urinvejene
 • Udposning på hovedpulsårene
 • Betændelse i hjertesækken eller på hjerteklapperne
 • Udposning i hjernes blodkar (aneurisme)
 • Operationer og indgreb i hjernen eller rygmarven eller andre steder, som kan give alvorlige blødninger.

Særlige advarsler

 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper.
 • Blodets fortyndingsgrad kontrolleres regelmæssigt under behandlingen.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel. Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved blødersygdomme, nyresvigt og leversygdomme, og du skal jævnligt have kontrolleret din leverfunktion.
 • Indtagelse af alkohol (mere end 3 genstande dagligt) eller grapefrugtjuice kan øge virkningen af Marcoumar®.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Marcoumar® og skal undgås.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Marcoumar®, så INR stiger:
Acetylsalicylsyre (højdosis), allopurinol (mod urinsyregigt), amiodaron (hjertemiddel), amoxicillin (antibiotika), argatroban (middel mod blodpropper), atovaquon (malariamiddel), azithromycin (antibiotika), capecitabin (kræftmiddel), ceftriazon og ciprofloxacin (antibiotika), citalopram (antidepressiva), clarithromycin og clavulansyre (antibiotika), disulfiram (antabus), duloxetin (antidepressiva), dronedaron (hjertemiddel), entacapon (mod parkinson), erlotinib (kræftmiddel), erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fibrater (kolesterolsænkende), fluconazol (svampemiddel), fluoruracil (kræftmiddel), fluoxetin (antidepressiva), fluvoxamin (antidepressiva), gemcitabin (kræftmiddel), gestagen (højdosis) (kønshormon), glucosamin (mod slidgigt), glukokortikoider (højdosis) (binyrebarkhormon), grapefrugt, ifosfamid (kræftmiddel), itraconazol og ketoconazol (svampemiddel), leflunomid (mod leddegigt), levofloxacin (antibiotika), levothyroxin (stofskiftehormon), metronidazol og miconazol (svampemidler), moxifloxacin (antibiotika), noskapin (hostestillende), NSAID (mod gigt og smerter), orlistat (slankemiddel), paroxetin (beroligende), phenytoin (epilepsimiddel), proguanil (malariamiddel), propafenon (hjertemiddel), propranolol (beta-blokker), raloxifen (mod knogleskørhed), sertralin (beroligende), statiner ved langvarig behl. (kolesterolsænkende), sulfamethizol og sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotika), tamoxifen (kræftmiddel), tegafur (kræftmiddel), tibolol (kønshormon), tramadol (smertestillende), trastuzumab (kræftmiddel), valproat (epilepsimiddel), vitamin E i store doser og voriconazol (svampemiddel). 

  

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Marcoumar®, så INR falder: 

Aprepitant (middel mod kvalme), azathioprin (immunundertrykkende middel), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), carbamazepin (epilepsimiddel), colestyramin (kolesterolsænkende middel), cyclophosphamid (middel mod kræft), diazepam (beroligende), dicloxacillin og flucloxacillin (antibiotika), indinavir (hiv-middel), metformin (middel mod diabetes), nelfinavir (hiv-middel), phenobarbital og primidon (epilepsimidler), ribavirin (virusmiddel), rifampicin (antibiotika), ritonavir og muligvis andre proteasehæmmere (hiv-midler), sulfasalazin (mod leddegigt), østrogen (kønshormon) og vitamin C i store doser.
 

Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Marcoumar®. Kombinationen skal undgås. 

  

Phenprocoumon kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer og medføre øget risiko for hypoglykæmi. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med brug af Marcoumar® til gravide. Bør kun anvendes efter aftale med speciallægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne. Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Marcoumar® nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter ca. 3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 7-14 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet () er 6 - 8 dage.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (krydskærv) phenprocoumon. 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 3 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 25 stk. 99,40
Recept tabletter 3 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 25 stk. 164,85
Recept tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 25 stk. 127,00
Recept tabletter 3 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100 stk. 187,45
Recept tabletter 3 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. 189,95
Recept tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. 196,85

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  3 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
tabletter 3 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...