Klacid®

Klacid Uno

 

Klacid® er et antibiotikum. Makrolid

Virksomme stoffer

Anvendelse

Klacid® anvendes til behandling af: 

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Dosering

Findes som tabletter, depottabletter og oral suspension. 

  

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

Tabletter og oral suspension 

 • Voksne. Sædvanligvis 250-500 mg 2 gange i døgnet.


Oral suspension 

 • Børn. 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

  

Depottabletter 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.

 

Bemærk: 

 • Nedsat dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Behandlingstiden bør højst være 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Betændelse på tungen, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Mundbetændelse, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Afslapning af karrenes muskler, Ændret lugtesans.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Svampeinfektion.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverbetændelse, Ophobning af galde.
Astma, Blodprop i lungerne, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Påvirkning af ekg.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader.
Ledsmerter.
Angst, Bevidsthedstab, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Infektioner, Overfølsomhed.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (under 0,01%) Betændelse i bugspytkirtlen.
Bevidsthedspåvirkning.
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne.
Ukendt hyppighed Alvorlig leversvigt, Tyktarmsbetændelse.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.
Blødning, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Lavt blodsukker.
Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Ændring i hudens følesans.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Betændelse i huden.

Bør ikke anvendes

Klacid® bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Klacid® skal anvendes med forsigtighed: 

  

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Klacid® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Ved dårligt fungerende lever.
 • Ved dårligt fungerende nyrer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Klacid® må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin)
 • Klacid® kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loradatin (middel mod allergi)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Klacid® forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Klacid® bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Klacid® kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første tre måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Bedring i patientens almene tilstand indtræder sædvanligvis allerede efter 2 døgn, men behandlingen bør fortsættes efter lægens anvisning.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral suspension: Skal omrystes før hver brug. 

  

Holdbarhed
Oral suspension:
 

 • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 14 dage ved 15-30°C.
 • Brugsfærdig oral suspension må ikke opbevares i køleskab.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.
Klacid® Uno, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.
Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig oral suspension indeholder 25 mg eller 50 mg clarithromycin. 

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) filmovertrukne tabletter 500 mg, depottabletter 500 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 500 mg, depottabletter 500 mg, granulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Konservering:
Kaliumsorbat (E202) granulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Smag:
Skovbærgranulat til oral suspension 25 mg/ml, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Andre:
Lactosedepottabletter 500 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg 14 stk. (blister) 384,10
Recept depottabletter 500 mg 7 stk. (blister) 101,25
Recept granulat til oral suspension 25 mg/ml 50 ml 114,65
Recept granulat til oral suspension 25 mg/ml 100 ml 174,75
Recept granulat til oral suspension 50 mg/ml 50 ml 155,15
Recept granulat til oral suspension 50 mg/ml 100 ml 256,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg kan substitueres med:
Clarithromycin "Aurobindo" Orion Pharma, Clarithromycin,  500 mg
Clarithromycin "Hexal" HEXAL, Clarithromycin,  500 mg
Clarithromycin "Orifarm" (Parallelimport), Clarithromycin,  500 mg
Clarithromycin "PCD" STADA Nordic, Clarithromycin,  500 mg
Clarithromycin "Teva" TEVA, Clarithromycin,  500 mg
 
depottabletter 500 mg kan substitueres med:
Clarithromycin "Actavis" Actavis, Clarithromycin,  500 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Depottabletter  500 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
depottabletter 500 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...