Treosulfan "Medac" bruges til behandling af

Kræft i æggestokkene

Treosulfan "Medac"

 

Treosulfan "Medac" er et celledræbende middel (alkylerende middel). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Treosulfan "Medac" anvendes til behandling af kræft i æggestokkene

Dosering

Findes som kapsler og pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre. 

  

Kapsler 

  • Voksne. 400-600 mg pr. m2 legemsoverflade 1 gang i døgnet på dag 1-28 i en 56 dages cyklus.

 

Infusionsvæske 

  • Voksne. 8 g pr. m2 legemsoverflade 1 gang på dag 1 i en 3-4 ugers behandlingscyklus.


Bemærk: 

  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Dosis justeres løbende ud fra blodprøver.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Kvalme, Opkastning.
Blodmangel, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hårtab, Ændret farve i huden.
Almindelige (1-10%) Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Senere tilfælde af kræft.
Mundbetændelse  (ved brug af kapslerne).
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (under 0,01%) Arvæv i lungerne, Lungebetændelse, Sygdom i hjertemuskulaturen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Dårligt fungerende binyrebark, Lavt blodsukker.
Ændring i hudens følesans.
Forværret psoriasis, Rødme.
Blodforgiftning.
Blødende blærebetændelse.

Særlige advarsler

Forsigtighed ved 

  • dårligt fungerende knoglemarv
  • dårligt fungerende nyrer
  • ældre.

 

Vaccination med levende vacciner, fx mod gul feber, skal undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
  • Der er begrænset erfaring med brug af midlet til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling. 

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Treosulfan "Medac" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg treosulfan,
pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan. 

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) hårde kapsler 250 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 250 mg 50 stk. 2.311,25
Recept hårde kapsler 250 mg 100 stk. 4.311,25
Recept pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 1 htgl. 785,55
Recept pulver til infusionsvæske, opl. 5 g 1 htgl. 3.212,35

Identifikation og foto

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-09-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...