Klomipramin "Mylan"

Udgået: 11.04.2016
 

Klomipramin "Mylan" er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Klomipramin "Mylan" anvendes til behandling af depression. 

Dosering

Findes som tabletter.
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 1-2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til 75- 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. 
 

Bemærk:  

Til ældre skal øgning af dosis ske med forsigtighed 

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%) Vægtøgning, Øget appetit.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Muskelkramper, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnighed.
Øget svedtendens.
Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Leverpåvirkning, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls.
Forstørrede bryster, Hedeture, Mælkeflåd.
Muskelspændinger, Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Forvirring, Gaben, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Personlighedsforstyrrelser, Søvnforstyrrelser, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Overfølsomhed over for sollys.
Forstørrede pupiller, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser.
Besvær med at styre arme og ben, Kramper, Psykoser.
Sjældne (0,01-0,1%) Blødning i mave-tarmkanalen.
Blødning fra skeden.
Meget sjældne (under 0,01%) Høj feber.
Leverbetændelse.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk lungebetændelse, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Grøn stær.
 • Visse bivirkninger, fx sløvhed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hallucinationer ses oftest hos ældre og ved Parkinsons sygdom. 
 • Selvmordstanker er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

 • Ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes. 
 • Må endvidere ikke anvendes ved en særlig form for grøn stær (snævervinklet glaukom) eller en bestemt form for medfødt hjerterytmeforstyrrelse (medfødt langt QT syndrom).

Særlige advarsler

 • Der er set øget risiko for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos unge under 25 år i starten af behandlingen.
 • I de første uger skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Desuden forsigtighed til ældre, ved en række hjerte-karsygdomme, ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt hvis man tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller vandladningsbesvær.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Klomipramin.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Klomipramin.
 • Klomipramin kan øge virkningen af sovemidler og baclofen (muskelafslappende).
 • Klomipramin kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Klomipramin.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Klomipramin må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Bør normalt ikke bruges sammen med andre midler, der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til ca. 1.300 gravide, som i de første 3 måneder af graviditeten har været behandlet, uden der er opstået fosterskade.
Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg clomipraminhydrochlorid.  

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. Udgået 11.04.2016
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 137,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg kan substitueres med:
Clomipraminhydrochl. "Orifarm" (Parallelimport), Clomipramin,  10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Anafranil Novartis, Clomipramin,  25 mg
Clomipraminhydrochl. "2care4" (Parallelimport), Clomipramin,  25 mg
Clomipraminhydrochl. "Orifarm" (Parallelimport), Clomipramin,  25 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
G, CI, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
G, CI, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...