Pamidronat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pamidronat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Pamidronatdinatrium "Pfizer"  Pfizer
konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml
Pamifos  Medac konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml