Natriumchlorid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Natriumchlorid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Accusol 35, komb.  Nikisso hæmodiafiltreringsvæske Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Accusol 35 Kalium, komb.  Nikisso hæmodiafiltreringsvæske  2 mmol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmodiafiltreringsvæske  4 mmol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
balance glucos calcium, komb.  Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumlactat
bicaVera Glucose, komb.  Fresenius Medical Care peritonealdialysevæske Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Biphozyl, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske Dinatriumphosphat
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Clinimix N17G35E, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Glucose
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumphosphat
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Darrow-glukose "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Glucose
Kaliumchlorid
Natriumlactat
Duosol®, komb.  B. Braun Medical hæmofiltreringsvæske Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  2 millimol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  4 millimol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Elektrolyt "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Kobberacetat
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumiodid
Zinkacetat
Extraneal, komb.  Baxter peritonealdialysevæske  75 mg/ml Calciumchlorid
Icodextrin
Magnesiumchlorid
Natriumlactat
Gangiden®, komb.  Sandoz pulver til oral opløsning Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumhydrogencarbonat
Gelaspan, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  4 % Calciumchlorid
Gelatine
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Gelofusine®, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  4 % Gelatine
Glucose-Na-K Baxter, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning  50 mg/ml Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Glukosel, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  100 mg/ml Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumdihydrogenphosphat
Zinkacetat
Hemosol B0®, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
Hydreringsvæske "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Natriumlactat
Kalium-natrium-glucose "Braun", komb.  B. Braun Medical infusionsvæske  1,492+2,338+55 mg/ml Glucose
Kaliumchlorid
Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi", komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Kalium-natrium-glukose "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Glucose
Kaliumchlorid
Kalium-natriumklorid "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Kaliumchlorid
Lacrofarm® Junior, komb.  Orifarm Generics pulver til oral opløsning Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumhydrogencarbonat
Movicol®, komb.  Norgine oral opløsning, brev Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumhydrogencarbonat
pulver til oral opløsning Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumhydrogencarbonat
Moviprep®, komb.  Norgine pulver til oral opløsning Ascorbinsyre (vitamin C)
Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumascorbat
Natriumsulfat
Moxalole®, komb.  Meda pulver til oral opløsning Kaliumchlorid
Macrogol 3350
Natriumhydrogencarbonat
Multibic, komb.  Fresenius Medical Care hæmofiltreringsvæske Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  2 mmol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
hæmofiltreringsvæske  4 mmol/l Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumklorid "B. Braun" infusionsvæske, opløsning  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  9 mg/ml
Natriumklorid "B. Braun" solvens til parenteral anv.  B. Braun Medical solvens til parenteral anv.  9 mg/ml
Natriumklorid "Baxter"  Baxter infusionsvæske, opløsning  9 mg/ml
Natriumklorid "Baxter" Clear-Flex 9 mg/ml  Baxter infusionsvæske, opløsning  9 mg/ml
Natriumklorid "Fresenius Kabi" 9 mg/ml  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning  9 mg/ml
solvens til parenteral anv.  9 mg/ml
Natriumklorid "SAD"  SAD konc. til infusionsvæske, opl.  1 mmol/ml
Natriumklorid Isotonisk "DAK"  Takeda Pharma injektionsvæske, opl.  9 mg/ml
Natriumklorid isotonisk "SAD"  SAD injektionsvæske  9 mg/ml
infusionsvæske  9 g/l
Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning  4,5 mg/ml + 25 mg/ml Glucose
infusionsvæske, opløsning  9 mg/ml + 50 mg/ml Glucose
Natriumklorid-glucose "Braun", komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  4,5 mg/ml + 25 mg/ml Glucose
Natriumklorid-glukose isotonisk "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Glucose
Nutriflex® Peri, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumdihydrogenphosphat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Valin
Nutriflex® Plus, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumdihydrogenphosphat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Valin
Nutriflex® Special, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumdihydrogenphosphat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Valin
Nutrineal® PD4, komb.  Baxter peritonealdialysevæske Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumlactat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Olopeg®, komb.  MIP konc. til oral opløsning Citronsyre
Kaliumchlorid
Macrogol 4000
Natriumcitrat
Phoxilium, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske  1,2 mmol/l Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Physioneal, komb.  Baxter peritonealdialysevæske  38,6 mg/ml Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
peritonealdialysevæske  13,6 mg/ml Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
peritonealdialysevæske  22,7 mg/ml Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
Plasmalyte, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumgluconat
Plenvu®, komb.  Norgine pulver til oral opløsning  (brev A) Ascorbinsyre (vitamin C)  (brev B)
Kaliumchlorid  (brev A)
Macrogol 3350  (brev A)
Natriumascorbat  (brev B)
Natriumsulfat  (brev A)
Prismasol, komb.  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Mælkesyre
Natriumhydrogencarbonat
Regiocit, komb.  Baxter hæmofiltreringsvæske  18/140 mmol/l Natriumcitrat
Rehydrex med Glucos 25 mg/ml, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning  3,4+2,6+25 mg/ml Glucose
Natriumacetat
Rescueflow®, komb.  Pharmanovia infusionsvæske, opløsning Dextran 70
Ringer-Acetat "Baxter" Viaflo, komb.  Baxter infusionsvæske, opløsning Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Ringer-acetat "Fresenius Kabi", komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Ringerfundin®, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Æblesyre
Ringer-lactat "Fresenius Kabi", komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Natriumlactat
Ringer-laktat "SAD", komb.  SAD infusionsvæske Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Natriumlactat
Tetraspan, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning  60 mg/ml Calciumchlorid
Hydroxyethylstivelse
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Æblesyre
Venofundin, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske  60 mg/ml Hydroxyethylstivelse
Voluven®, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning  60 mg/ml Hydroxyethylstivelse