Magnesiumcarbonat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Magnesiumcarbonat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Link®, komb.  TEVA oral suspension  150 mg/ml Aluminiumhydroxid
OsvaRen®, komb.  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  435+235 mg Calciumacetat