Naturlægemiddel

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Naturlægemiddel:
Præparat
Padma® 28 (Naturlægemiddel)  Naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler