Irinotecan (liposomal)

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Irinotecan (liposomal):
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Onivyde  Servier Danmark konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml