Umeclidinium

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Umeclidinium:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Anoro, komb.  GSK Pharma inhalationspulver  55 mikrg / 22 mikrg Vilanterol
Incruse  GSK Pharma inhalationspulver  55 mikrogram
Trelegy Ellipta®, komb.  GSK Pharma inhalationspulver  92+55+22 mikrogram Fluticasonfuroat
Vilanterol