Caspofungin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Caspofungin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cancidas®  MSD pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  70 mg